+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Nesnenin Özellikleri Ve Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Nesnenin Özellikleri Ve Çeşitleri
  Nesnenin Özellikleri Ve Çeşitleri

  Öznenin yaptığı eylemden etkilenen varlık ya da nesnedir.

  Nesne, cümledeki kullanımına göre ikiye ayrılır:

  1. Belirtili Nesne:

  Öznenin yaptığı işten etkilenen öğe adın “i” (gösterme, belirtme) durumuyla çekimlenirse belirtili nesne görevi yapar.

  Belirtili nesneyi bulabilmek için yükleme “Kimi? Neyi? Kimleri? Neleri?” sorularından uygun olan biri yöneltilir.

  Örnek:


  Çocuğun elindeki minik siyah köpeği hepimiz sevmiştik. (Neyi sevmiştik?)

  Belirtili Nesne

  Bu işin peşinde olduğunu biliyorum, saklama. (Neyi biliyorum?)

  Belirtili Nesne

  Seni de onu da yakından tanıyoruz. (Kimi tanıyoruz?)

  Belirtili nesne


  2. Belirtisiz Nesne:


  Öznenin yaptığı eylemden etkilenen öğe, ad durum eklerinden biriyle çekime girmişse cümle içinde belirtisiz nesne görevi yapar.


  Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme “Ne?, Neler?” sorusu yöneltilir.


  Örnek:


  Ona her zaman bir kucak dolusu çiçek götürürdüm. (Ne götürürdüm?)

  ___________________Belirtisiz Nesne

  Her gece, Kırmızı Başlıklı Kız adında bir masal anlatırdı. (Ne anlatırdı?

  ___________________Belirtisiz Nesne

  Nesnenin Özellikleri:

  -Nesne, yalnızca yükleminde eylem olan cümlelerde bulunur. Yükleminde ad ve ad soylu sözcüklerin bulunduğu cümlelerde nesne olmaz.


  Örnek:

  Bu adam, sorduğum tüm soruları yanıtsız bıraktı.
  _____________Nesne Eylem


  -Nesne, tek sözcük olabildiği gibi sözcük grubu da olabilir.

  Örnek:

  Kalemleri, defterleri, kitapları, üst üste yığdı.

  _________Nesne Öbeği

  -Bazı cümlelerde ara söz, nesneyi açıklamak için kullanılır. Buna açıklamalı nesne denir. Bu söz, nesneyle birlikte tek öğe olarak değerlendirilir.

  Örnek:

  Babamı, o büyük insanı, bir daha görmeyecektim.

  Nesne Açıklamalı Nesne

  Yaşlı kadın, çocuğu – o kuru, sıska vücudu – son bir kez kucakladı.

  Nesne--------------- Açıklamalı Nesne


  -Kimi bileşik cümlelerde birden çok çekimli eylemin ya da eylemsinin anlamını tek nesne tamamlayabilir, buna ortak nesne denir.


  Örnek:

  Kitabı eline aldı, bir süre okudu, sonra yerine koydu.

  (“Kitabı belirtili nesnesi” aldı, okudu, koydu eylemlerinin ortak nesnesidir.)

  -Eylemsiler ve eylemsilerin de yer aldığı çeşitli söz grupları cümlede nesne görevi yapar.  Örnek:


  Yan Cümle / Temel Cümle

  Onun buraya gelişini / görmedim.

  Belirtili Nesne Yüklem


  Ders çalışmayı / istemiyor.

  Belirtili Nesne Yüklem
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Nesne eylem olan cümlelerde bulunur.Ad ve Ad soylu cümlelerin bulunduğu cümlelerde nesne olamaz.Nesne çeşitleri ikiye ayrılır.Belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere iki konuda incelenmiştir.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  nesne cümlenin içinde eylemden etkilenendir. nesnenin çeşitleri iki tanedir belirtili nesne ve belirtisiz nesnedir. belirtili nesneyi bulmak için cümleye kimi neyi sorularından uygun olanını sorarız. belirtisiz nesneye de ne neler sorusu sorulur.
+ Yorum Gönder