+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Addan Ad Yapan Ekler Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Addan Ad Yapan Ekler Özellikleri
  Addan Ad Yapan Ekler Özellikleri

  Ad kökünden veya gövdesinden yeni adlar türetir.

  -Addan ad türetir.

  Örnek:

  baş-lık-lı, (baş, başlık, başlıklı)

  Türk-çe, (Türk, Türkçe)

  eş-siz (eş, eşsiz)

  Göz-de (göz, gözde)

  Ekler Örnekler Ekler Örnekler
  -k, -ak, -ek Orta-k,sol-ak -ız,-iz,-uz,üz Yalın-ız,üç-üz
  -lik,-lık,-luk,-lük Genç-lik,bir-lik -em Ön-em
  -li,-lı,-lu,-lü Ses-li,ev-li -cak,-cek Oyun-cak,örüm-cek
  -daş,-taş Arka-daş,ses-teş -cık,cik,-cuk,-cük Söz-cük,sığır-cık
  -ce,-ca,-çe,-ça Türk-çe,aile-ce -ay,-ey Ad-ay,düz-ey
  -cil,-cıl Ev-cil,ben-cil -dız,-diz,-duz,-düz Gün-düz,çuval-dız
  -cı,-ci,-cu,-cü-çı,-çi,-çu,-çü Yol-cu,iş-çi -an,-en Kök-en,düz-en
  -gen-,gan Üç-gen,dört-gen
  -men,-man Türk-men,göç-men -sız,-siz,-suz,-süz Ev-siz,dil-siz
  -tı,-ti,-tu,-tü Şıkır-tı,fısıl-tı
 2. Beriwan
  Devamlı Üye

  isimden isim yapan eklerdir. bu ekler;lık ,lik, lı, li, gen , gan, cıl, cil, daş, ak , ek örnek, baş- lık, göz-lük, göz- de
+ Yorum Gönder