+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Eylemden Ad Yapan Ekler Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Eylemden Ad Yapan Ekler Özellikleri
  Eylemden Ad Yapan Ekler Özellikleri

  Eylem kök veya gövdelerinden adlar türetir.

  Örnek:

  dur-ak,ağla-mak,yor-gun-luk

  e a e a e a a


  Kaz-ı çalışmaları

  e a

  Ekler Örnekler Ekler Örnekler
  -e,-a Yar-a,kes-e -acak,-ecek Ye-y-ecek,yak-acak
  -ak,-k Dur-ak,tara-k -anak,-enek Ol-anak,seç-enek
  -ı,-i,-u,-ü Say-ı,bat-ı -sı,-si,-su,-sü Yat-sı,tüt-sü
  -ge Süpür-ge,bil-ge -r,-ar,-er Yaz-ar,dön-er
  -gı,-gi,-gu,-gü Duy-gu,bil-gi -mer,-mur Yağ-mur,kat-mer
  -ıntı,-inti,-untu,-üntü Alın-tı,görün-tü -ım,-im,-um,üm Seç-im,yor-um
  -ın,-in Ek-in,bas-ın -ınç,-inç,-unç,-ünç Bil-inç,öv-ünç
  -tı,-ti Toplan-tı,belir-ti -al Kur-al,çat-al
  -me,-ma Kıy-ma,dondur-ma -maca,-mece Bil-mece,bul-maca
  -mek,-mak Ye-mek,çalış-mak -gın,-gin,-gun,-gün Yan-gın
  -it Kes-it,um-ut -kın,-kin,-kun,-kün Bit-kin
 2. Merve Altıok
  Devamlı Üye

  fiilden isim yapan ekleri akılda kalır bir şekilde kodlamak için en çok kullanılanlar arasında olan -ma-ış-mak ekleridir bunlarıda mayışmak olarak kodluyoruz
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  eylemden ad yapan ekler ''ma, ış, mak''ekleridir. örnek verecek olursak duy- mak tan duygu sev-mek ten sevgi. burda önemli olan eylem olan bir eki ek getirerek isim yapmaktır. anlam değişir.
+ Yorum Gönder