+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Ses Düşmesi Harf Düşmesi Özellikleri Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ses Düşmesi Harf Düşmesi Özellikleri Çeşitleri
  Ses Düşmesi Harf Düşmesi Özellikleri Çeşitleri

  Kimi sözcüklerin çekimlenişinde veya türeyişinde, bir sesin düştüğü görülür.

  Ünlü (SESLİ) Düşmesi:

  İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde bulunan ünlüyü düşürürler. Buna orta hece düşmesi de denir.


  Omuz um omzum oğul u oğlu

  Kahır ol kahrol seyir et seyret

  Ayır ıntı ayrıntı sıyır ık sıyrık

  Yalın ız yalnız yanıl ış yanlış

  İleri-lemek > ilerlemek

  Koku-lamak > koklamak

  Uyu-ku > uyku

  Burun-u > burnu vb.

  Ünsüz (SESSİZ) Düşmesi:

  Bazı sözcükler, çeşitli etkilerle birleşirken sözcüğün sonundaki ünsüz harf düşebilir. Bu olaya ünsüz düşmesi adı verilir.

  Sonu ‘k’ ile biten kelime+küçültme eki ‘-cik,cık’ =ünsüz düşmesi

  Örnek:


  Minik - cik > minicik

  Ufak - cık > ufacık

  Yumuşak- cık >yumuşacık

  sıcak cık sıcacık

  Ayrıca şu kelimelerde de ünsüz düşmesi olmuştur. Her ne kadar yukarıdaki tanıma uymasa da.

  Örnek:

  Yüksek - l > yüksel

  Küçük - l > küçül

  Rast gelmek > rasgelmek

  Ast teğmen > asteğmen

  Bazı bileşik sözcüklerin oluşumunda bir hece veya ses düşmesi meydana gelir
 2. Acil

  Ses Düşmesi Harf Düşmesi Özellikleri Çeşitleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder