+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Genel Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Genel Bilgi
  Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Genel Bilgi

  Anlatımda başvurulan yollardır. Anlatıma zenginlik katar.

  Bir düşüncenin, bir konunun, bir açıklamanın tam olarak anlatılabilmesi için yararlanılan yönteme "düşünceyi geliştirme yolu" ya da "anlatımda başvurulan yol" adı verilir.

  Bir paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından yalnız biri kullanılabileceği gibi, bunların birkaçı da kullanılabilir.

  Bir düşüncenin okura kolayca aktarılıp kavratılabilmesi için kullanılan yollardır.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdi

  Düşünceyi geliştirme yolları maddeler halinde şu şekildedir: Tanımlama: Düşünce yazarları bu yöntemi giriş bölümünde kullanır. “Nedir bu?” sorusuna cevap teşkil eden tanımlama yöntemi ele alınan nesnenin veya varlığın diğer örneklerinden farklarını anlatarak yapılır. Benzetme: Teşbih olarak da anılan bu yöntem bir varlığın veya nesnenin başka kavram veya nesnelere has özelliklere sahip olmasından yola çıkarak yapılır. Ortak noktalar belirtilerek benzetme yapılır. Karşılaştırma: Mukayese etmek olarak da anılan bu yöntemde hem benzerlik hem zıtlıklar kullanılır. Tanık Gösterme: Alıntı yapma manasına gelen bu yöntemde ele alınan fikir başka insanların sözlerinden veya fikirlerinden destek alarak anlatılır. Sayısal Verilerden Yararlanma: Sayısal veriler ele alınan düşüncenin temellendirilmesinde büyük rol oynar. Konu hakkındaki sayısal verilerin okuyucuya sunulması inandırıcılığı arttırır. Örneklendirme: Konuya benzer veya karşıt örneklerin verilmesiyle düşüncenin temellendirilmesi yöntemidir. Böylece düşüncenin kanıtlanması sağlanmaya çalışılır.

 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  bir yazıya anlam katmak zengin bir söyleyiş vermek için bir takım yollara başvurulur.bu geliştirme yolları şunlardır;tanık gösterme, tanımlama , yararlanma, benzetme, karşılaştırma örneklendirme.
+ Yorum Gönder