+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Türkçe hangi dil grubuna girmektedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türkçe hangi dil grubuna girmektedir
  Türkçe hangi dil grubuna girmektedir Kısaca


  Ural Altay Dil Ailesi
  , eskiden birtakım dilbilimcilerinin varlığını savunduğu; fakat üzerinde genel olarak anlaşmaya varılmamış olan kuramsal bir dil öbeğidir. Günümüzde Altay dilleri ve Ural dilleri olarak ele alınan bu dil aileleri, eskiden aralarında var olduğu düşünülen dilbilimsel genetikten dolayı "Ural-Altay" dil ailesi denmekteydi.

  Bu "ailenin" Altay kolu Türkçe, Moğolca, Mançuca ve Tunguzca'dır. Macarca, Fince ve Estonca ise bu ailenin Ural kolundandır. Bazı dilbilimciler Korece ile Japonca'yı da bu aileye katmış olsalar da bu yöndeki kanıtlar daha da zayıftır. Fakat son zamanlarda yapılan karşılaştırmalı çalışmalar Japonca ve Korece'nin bu gruba girdiğini göstermiştir

  Günümüzde çoğu dilbilimci Ural ve Altay ailelerindeki benzerlikleri "tarihsel orijin" veya "yakınsama" ile sonuçlanmış karşılıklı etkileşim ile açıklamaktadır. Sondan ek alırlar. Ural ve Altay arasında ünlü uyumu, sondaneklemelilik, cümlede özne-nesne-yüklem sıralaması ve dillerin dilbilgisel olarak cinsiyetsiz olması gibi güçlü benzerlikler göstermişlerdir. Fakat bu tip benzerlikler yapısaldır. Tarihsel dilbilim araştırmasında ortak kelime kökleri önemli bir yer tutmaktadır.

  Günümüzde bu dil ailesinin varlığına dair bulunabilecek bilgilerin çoğu 1950 öncesi kaynaklara dayanmaktadır. Ural Dil Ailesi ile Altay Dil Ailesinin ayrı incelenmesi gerektiğini savunanlar da azımsanmayacak kadar çoktur ve birçok modern dilbilimci bu görüştedir
 2. Beriwan
  Devamlı Üye

  türkçede iki dil kolu vardır bunlar; ural dil ailesi ve altay dil ailesidir. türkçe altay dil ailesine mensuptur. iki ailenin karışımından meydana gelmektedir.
+ Yorum Gönder


türkçe hangi dil grubuna girmektedir,  türkçe hangi dil grubuna girer,  türkce hangi dil grubuna aittir,  türkce dil ailelerinden hangi gruba girer,  türkçe dil grubu,  türkçe dili hangi dil grubuna girmektedir