+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Edebiyatta mizah Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Edebiyatta mizah
  Edebiyatta mizah
  edebiyat.jpg
  Olayların gülünç, alışılmadık ve çelişkili yönlerini yansıtarak insanı düşündürme, eğlendirme ya da güldürme sanatıdır. Bu amaçla yazılan edebi eserler de mizah türü için de değerlendirilir. En kaba şakadan en ince espriye kadar bütün mizah örnekleri, birbiri ile uyum içindeki olaylar arasındaki çelişkinin birdenbire ortaya çıkarılmasına dayanır. Mizah gelenek ve kuralların sorgulanmasında önemli bir rol oynar. İki amacı vardır, saldırma ve savunma. İnsanın topluca yaşamaya başladığı dönemle birlikte mizah da otaya çıkmıştır. Kentleşmeyle birlikte daha soyut ve dolaylı bir özellik kazandı.
  Mizahı bedensel şiddetten ayırıp keskin dilli bir sanata dönüştüren Atinalılar olmuştur. Ortaçağda kilise ve kralları alaya alan masallarıyla şenliklerde halkı eğlendiren öykü anlatıcıları jonglörler ve gezgin minstrel’le birlikte açık cinsel çağrışımları da olan yeni bir mizah türü yaygınlaştı. 20. yüzyılda yeni bir mizah türü doğdu. Komik öğelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç öğelere de yer veren kara mizah ortaya çıktı. Siyasal mizah da bu dönemde önem kazandı. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Hayatın gülünç yanlarını ortaya koyan bir sanattır. Hayal ve hislerden çok aslında bir zeka ve mantık işidir, çünkü karşındakini nasıl neşelendireceğini iyi kavraman gerek ve ona göre konuşman gerek. Mizahın yazılısı olduğu gibi aslında ilk sözlü başlamış ve hala sözlü olanı daha çok beğenilmektedir.
 3. Merve Altıok
  Devamlı Üye
  Mizah yaşamın gülünç yanlarını espri yoluyla halka;karşı tarafa sunmasıdır.Edebiyattaki mizah anlayışı ise genellikle ülkenin o an içinde olduğu durumları mizah yoluyla ülke büyüğüne aktarma amaçlıdır. Edebiyatta bu anlamda ilk mizah türleri Hikâye,komedi, , fıkra,roman, nükte gibi eserlerde verilmeye başlanmıştır ve bu durum halen devam etmektedir ki böyle güzel eserleri devam ettirmemek elde değil
+ Yorum Gönder