+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Rapor Yazımı Nedir - Rapor Yazımı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Rapor Yazımı Nedir - Rapor Yazımı Hakkında Bilgi
  Rapor Yazımı Nedir - Rapor Yazımı Hakkında Bilgi

  Araştırmacı tuttuğu notları kendi düşünce ve yorumlarını da katarak ilk taslak haline getirir. Bu taslağın birkaç kez düzeltilmesi ve geliştirilmesi ile son şeklini alır. Yazma işleminde konu daha iyi anlaşılabilir. Tez konusundaki düşüncelerimizin değişmesine de yol açabilir. Bu yüzden tekrar kaynak taraması yapılmalıdır.

  Toplanan malzemenin tez cümlesini kanıtladığından tam olarak emin olduktan sonra yazma işlemine başlanmalıdır. Bir araştırmada hangi bilgi veya görüşlerin araştırmacıya hangilerinin başkalarına ait olduğu mutlaka belirtilmelidir. Başkalarına ait olanlarda mutlaka kaynak gösterilmelidir.

  İlk taslakta asıl olan fikir akışının düzenli olmasıdır. Bu aşamada tablo, grafiklerle uğraşılmamalıdır. Giriş ve sonuç bölümleride en son yazılmalıdır. Dipnotları tam şekliyle yazmak da gereksizdir. Dipnotun hangi kelimeden sonra geleceğini belirlemek yeterlidir, ayrıntılar daha sonra yazılabilir.

  İlk taslak yazımından sonra metin dilbilgisi ve üslup yönünden düzeltilmeli, boş bırakılan yerler doldurulmalıdır. Tablo, grafik ve şekiller yerine konarak giriş ve sonuç bölümleri yazılır.

  Giriş bölümüne konu açıkça yazılır. Konunun neden seçildiği, ne gibi yararlar beklendiği ve hipotezin ne olduğu belirtilir. Uygulanan yöntem, konu sınırlandırılmaları ve kullanılan malzeme de belirtilir.

  Sonuç bölümüne konu bir kez daha tanıtılarak uygulanan yöntemlerle elde edilen bulgular yazılır. Sonuçta tez cümlesi yinelenir ama başka cümleler ve ifadeler kullanılır. Elde edilen bulgular yorumlanarak tezin doğruluğu konusunda bir yargıya varılır.

  Bundan sonra dipnotların yerine konması gelir.
  Yazıdaki üslubun açık, sade ve akıcı bir nitelikte olması gerekir. Gereksiz kelimelere yer verilmemelidir. Taslağı son kez okumadan önce birkaç gün dinlenmek yararlı olur. Son okumada metin üslup yönünden kontrol edilir, noktalama hataları ve cümle düşüklükleri giderilir, tablo, grafik ve şekillerin yerlerinin doğru olup olmadığı kontrol edilir.

  Bütün bunlardan sonra metin son yazım aşamasına gelmiştir. Yazılar genelde bilgisayarda yazılır. Metin yazıldıktan sonra yeniden baştan sona kadar okunarak gramer veya yazım hataları düzeltilmelidir. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Rapor konuları, şöyle sıralanabilir

  (1) Eğitim ve öğretimle ilgili özel ve genel faaliyetleri değerlendirmek.
  (2) Bir siyasî olayın, hareketin ya da olgunun genel yapısını değerlendirmek.
  (3) Toplumun eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarındaki değişik sorunları üzerinde yapılan incelemeleri bir rapor hâline getirmek.
  (4) Ekonomik alanlardaki olumlu ya da olumsuz durumlar üzerinde yapılan değerlendirmeleri bir rapor hâline getirmek.
  (5) Bilimsel çalışmaları değerlendirirken olumlu ve olumsuz gelişmeleri bir rapor hâlinde tespit etmek.
  (6) Sanat eserlerini (edebiyat, resim, müzik vb. yarışmalarda) değerlendirirken başarılı ve başarısız yönlerini bir rapor hâlinde tespit etmek.
 3. Ziyaretçi
  Rapor nasıl yazılır

  Kapak sayfası hazırlanırken, önce ödevin/raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir. Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır. Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir. Son olarak çalışma yapılan dersin ve öğretmeninin adı yazılır. Tercihe bağlı olarak kapağın başına okulun adı da yazılabilir.

  İçindekiler listesi (table of contents), bir ödevin/araştırma raporunun kapaktan sonra gelen sayfasıdır. İçindekiler listesi, ödevde/raporda yer alan tüm ana ve alt başlıklardan oluşur. Her başlığın karşısına sayfa numarası yazılır. Burada, başlangıç sayfa numarasını yazmak yeterlidir. Başlıklar ve sayfa numaraları noktalarla birleştirilir. Bu durum sayfa numaralarını izlemeyi kolaylaştırır.
+ Yorum Gönder