+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Terci-i Bent - Terci-i Bent Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Terci-i Bent - Terci-i Bent Nedir
  Terci-i Bent - Terci-i Bent Nedir - Nazım Biçimleri

  Terci-i bend, uyakları(kafiyeleri) gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir. Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır. Beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır. Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyiti her bentten sonra aynen tekrarlanır. Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyitinin uyaklanışı ise farklıdır.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Terci-i Bent - Terci-i Bent Özellikleri

  1. Bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
  2. Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
  3. Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
  4. Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
  5. Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Ve bu beyit hiç değişmez. Eğer değişirse terkib-i bent olur.
  I. Bend: aa ba ca da ea … vv
  II. Bend: bb cb db eb fb … vv 6. Terci-i bentlerde vasıta beyti her bendin sonunda aynen tekrarlandığı için, aynı fikir çerçevesinde toplanan bir konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyti şiire monotonluk vermeyecek şekilde güzel olmalıdır. Bu sebeple zor yazılan bir şiirdir.
  7. Terci-i bendin konuları arasında felek, Allah’ın kudreti, kainatın sonsuzluğu, hayatın zorlukları, dünyadan şikayet vb. soyut konular ile mersiye, mehdiye, tevhid gibi nazım türleri ilk sırayı alır.
  8. Aruzla yazılır.

  En önemli terci-i bent sanatçıları Ziya Paşa ve Şeyh Galip’tir.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Bent nedir

  Bent; ikiden fazla mısralarla yazılan nazım birimidir. Aruz ölçüsü; şiirlerde mısralardaki hecelerin uzunluğuyla hesaplanan bir ölçüdür. Uyak(kafiye) şeması; mısraların son hecelerine bakılarak yapılan bir şemadır. Eğer aynı hece varsa aynı harf verilir. Örneğin;
  -te,
  -sam,
  -te,
  -sam burada kafiye şeması abab dir.

+ Yorum Gönder