+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eseri kaç bölümden oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eseri kaç bölümden oluşur
  Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eseri kaç bölümdür


  7 (yedi) bölümden oluşur.

  Safahat, Mehmet Âkif Ersoy'un ilk defa 1933 yılında basılan şiir kitabı.

  Kitap, daha önce Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler adıyla ayrı ayrı basılan kitapların biraraya getirilmesiyle oluşturuldu. Sonraki baskılarına, Mehmet Akif'in kitaplarında yer vermediği bazı şiirleri de eklendi.

  Kitapta dönemin sosyal sorunlarını, tarihi ve dini konuları işledi.

  Eserin Tevfik Fikret'ten izler taşıdığı görülmekle birlikte bağımsız bir edebi kişiliğin ürünü olduğu kabul edilmektedir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kitap İçerdiği kitaplar hakkında
  Yedi cildin birinci kitabı olan Safahat, Mehmet Akif’in ilk şiir kitabı olarak 1911’de yayınlanmıştı. Kitap, “Safahat” diye anılan başlıksız bir giriş şiiri ile; bu şiir ise “Oku” kelimesi ile başlar. Manzum hikaye özellikleri taşıyan 44 şiir içerir.
  Ayrı bir kitap olarak 1912’de yayımlanmış olan “Süleymâniye Kürsüsünde”, 1002 mısralık tek bir şiirden oluşur. Şairin dostu vaiz Abdürreşid İbrahim’in ağzından yazılmıştır. Mehmed Âkif’in bütün Safahat’a yayılan İslam birliği idealinin şekillendiği kitaptır[2].
  Safahat’in üçüncü kitabı “Hakk’ın Sesleri”, yazıldığı sırada (1913) henüz bitmiş olan Balkan Savaşı’nın acılarıyla yazılmış 10 şiirden oluşur. Sekiz ayet ve bir hadisin açıklaması ile toplumsal sorunlara çare göstermeye çalışır.
  İlk defa 1914’te yayımlanmış olan “Fatih Kürsüsünde”, 1692 mısralık tek bir şiirden oluşur. Hakk’ın Sesleri ile aynı konuları işler. İkinci kitapta olduğu gibi tek bir uzun şiirden oluşur.
  Safahatin beşinci kitabı “Hatıralar”, 10 şiirden oluşur. Balkan ve 1. Dünya Savaşı’nın acılı anıları ile, şairin savaş sırasında yaptığı seyahatlerdeki gözlemleri anlatılır.
  Altıncı kitap “Âsım”, karşılıklı konuşma şeklinde yazılmış 2292 mısralık tek bir manzum hikâye içerir. “Çanakkale Şehitleri” adıyla meşhur olan şiir, bu eserin sonunda yer alan bir bölümdür.
  Safahatin son kitabı “Gölgeler” ise şairin İstiklal Savaşı yıllarında ve Mısır yıllarında yazdığı 41 şiiri içerir, manzum roman olarak da bilinir. İlk baskısı ayrı bir kitap olarak 1933’te Kahire’de gerçeklemiştir.

+ Yorum Gönder


safahat kaç bölümden oluşmuştur,  safahat kaç bölümden oluşur,  mehmet akif ersoyun safahat adlı eserinin bölümleri,  safahat kaç bölüm,  safahat bölümleri,  safahat adlı eserin bölümleri