+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Roman Nasıl Yazılır , İyi Roman Nasıl Yazılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Roman Nasıl Yazılır , İyi Roman Nasıl Yazılır
  Roman Nasıl Yazılır , İyi Roman Nasıl Yazılır


  Roman yazmada; roman kişileri, ilk düşünüldüğü zaman fazla gelişmezler; konu ilerledikçe, belirsiz kişiler yeni olanaklarla birlikte önem kazanırlar O kişilerden her biri) başka bir kalıp, başka koşullar içinde, başka yaradılış ile yazarın kendisidir denilebilir Romancı her kalıba girebilen adamdır.

  Roman yazarı; bir tek duygunun, bir tek tutkunun adamı İse; kendisininkilere karşıt, yabancı olan duygulara, tutkulara, inançlara, hayalen olsun katılamıyorsa gerçekten romancı sayılamaz İnsanları iyi ve kötü, ezen ve ezilen, vb ikiye ayırıp kalkan, açıkça bir taraf tutan, yani kendi inancında olanları iyi, olmayanları kötü diye gösteren romancı iyi eser veremez.

  Roman yazmanın gayesi; gerçeği anlatmak olmalıdır Kuvvetini gerçekten almayan roman, boş bir gevezelikten başka bir anlam taşımaz Roman hayatı kendine konu edinmeli; insanı bütün olarak yakalamalıdır En büyük romanlar, insan ruhunun gizli kalan sırlarını en çok açığa vurabilmiş olanlar arasındadır Bunun için, romanın gereği, insanın içinde gizlenen insanı bulup çıkarmak, göstermek ve tanıtmak olmalıdır.

  Roman yazarken; edebiyat sanatının en büyük yardımcısı olan dile saygı duymak, eksiksiz, yanlışsız, doğru, güzel, her kelimeyi yerinde kullanmak ustalığını göstermek gerekir Gerçek romancı; romanını kendi kendinin bile yönetemediği içinden gelen zorlamalara uyarak duyar ve yazar.

  Romanlarda çoğunlukla amaç; bir olayı değil, bir hayatı ve bir hayatın önemli bölümlerini anlatmaktır Bunun için olgular, kişiler çok olur Karakterlerin incelenmesine, ruh çözümlemelerine daha çok yer ayrılabilir.

  Roman türlerinde genel olarak uygulanan planın özelliği şöyle özetlenebilir: 1 Serim; bu bölümde olay, olayı yaratan nedenler, kişiler belirtilir 2 Gelişme veya Düğüm; bu bölümde kişilerin özellikleri, olayların akışı, olayların geçtiği yerler, devir ve çevre belirtilir; okuyucunun ilgisini arttırmak için entrikalar sıralanır 3 Çözüm; bu bölümde olaylar bir noktada düğümlenir; sonunda düğüm birden çözülerek eser biter.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Özel anlatıma dayalı olan edebiyat türlerinden biri olan Roman anlattığı olayı yeri, zamanı, şahız kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatmaktadır. Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmaktadır.
+ Yorum Gönder