+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Yazılı Edebiyat Dönemi Eserleri ,Yazılı Edebiyat Dönemi Ürünleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yazılı Edebiyat Dönemi Eserleri ,Yazılı Edebiyat Dönemi Ürünleri
  Yazılı Edebiyat Dönemi Eserleri Hakkında Bilgi

  Orhun kitabeleri Çinlilere karşı bağımsızlık savaşı yapan, Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için içte ve dışta savaşan KökTürklerin hikayesi anlatılır bu yazıtlarda.Bu abideler 38 harfli olan KökTürk alfabesiyle yazılmıştır.Bunlardan en önemli olanları şunlardır;

  Bilge tonyukuk yazıtı: Dört bakana vezirlik etmiş olan Tonyukuk tarafından yazılmıştır.Daha çok Çinlilerle yapılan savaşlar anlatılmaktadır.


  Kül tiğin yazıtı: KökTürk hakanı Bilge Kağan’ın kardeşi Kül Tiğin’in ölümü üzerine Bilge Kağan tarafından dikilmiştir.
  Bilge Kağan Yazıtı: GökTürk hakanı Bilge Kağan’ın ölümünden sonra yazdırılmış bir abidedir.Son iki yazar daha çok dönemin olaylarından, törelerden ve Bilge Kağan’ın ulusuna dilediği iyi dileklerden söz eder.

  Türk adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı örnekleri olan KökTürk abidelerinde yazılar Prof. Thomsen ve Radloff tarafından okunmuştur.


  Uygur Dönemi Eserleri: KökTürk devletinin yıkılmasından sonra kurulan uygur hanlıklarından kalma eserlerdir.Daha çok Buddha ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir.Bunlar turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.Uygurların kâğıda kitap basma tekniğini bildikleri anlaşılmaktadır.Dönemden kalma birçok hikâyenin yanında *”kökünç” denilen bir ilkel tiyatro eserleri de vardır.Uygurlar bu eserleri 14 harfli uygur alfabesiyle yazmışlardır.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Göktürk Yazıtlarının Önemi ve Özellikleri

  1. Göktürk Yazıtlarını (Orhun Abideleri), Türkçenin yazılı en eski kaynağıdır.
  2. Günümüzün birçok sözcüğü, ilk haliyle bu yapıtlardadır.
  3. Bu yazıtlar, Türk tarihine ışık tutan önemli belgelerdir.
  4. Göktürk Yazıtları, bir hakanın, halkına hesap vermesi, halkın devlete, millete karşı görevlerinin hatırlatılması, düşmanın entrikalarına nasıl karşılık verileceğinden söz edilmesi ve Türklerin yüksek ahlak ve seciyesinin anlatılması açısından önemlidir.
  5. Bu anıtlar Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metindir. Türk tarihinin taşlar üzerine yazılmış ilk belgesidir.
  6. Türk hitabet sanatının erişilmez bir şaheseridir.
  7. Yalın Türkçenin önemli örnekleridir.
  8. Türk dilinin kaynağı, Türk yazı dilinin başlangıcının bilinmeyen dönemlere kadar gittiğinin delilidir.
  9. Eski Türkçe döneminin en önemli eserleridir.
  10. Türk dilinin ilk yazılı belgeleridir.
  11. II. Göktürk (Kutluk) devleti döneminde dikilmiş olup, I. Göktürk devletinin tarihi anlatılır.
  12. İlk siyasetname örneğidir.
  13. İçinde “Türk” kelimesinin geçtiği ilk metindir.
  14. 38 harften oluşan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
  15. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisindedir.
  16. Yazarı Yolluğ Tigin’dir.
  17. “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Göktürk abidelerindeki yazılar 1893 yılında Prof. Thomsen ve Radloff tarafından okunmuştur.

+ Yorum Gönder


yazılı edebiyat dönemi eserleri