+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Sözlü Edebiyat Türleri nelerdir , Sözlü Edebiyat çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sözlü Edebiyat Türleri nelerdir , Sözlü Edebiyat çeşitleri
  Sözlü Edebiyat Türleri Hakkında Bilgi

  Sözlü Türk edebiyatı, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Manihaizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir.

  Özellikleri:

  1. "kopuz" adı verilen sazla dile getirilmiştir.
  2. Ölçü olarak ulusal ölçümüz olan "hece ölçüsü" kullanılmıştır.
  3. Nazım birimi "dörtlük" tür.
  4. Dönemine göre arı bir dili vardır.
  5. Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.
  6. Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  7. Bu döneme yönelik elimizdeki en eski kaynak Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı L ügat-it Türk" adlı eseridir.
  8. Bu dönem ürünleri anonimdir.
  9. Avcı ve göçebe toplumun dinsel törenlerinden doğmuştur.
  10. Anlatım söze dayanmaktadır.
  11. Şiir ağırlıklıdır.
  12. Uyak düzeni aaab,cccb,dddb dir.


  Sözlü edebiyat türleri

  Koşuk: Sığır denilen sürek avlarında söylenen şiirlerdir Konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir. Bu tür daha sonra halk edebiyatında koşma adıyla anılmıştır.

  Sav: Dönemin özlü sözleridir. Bugünkü atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir.

  Sagu:"Yuğ" adı verilen ölüm törenlerinde ölen kişinin erdemlerini ve onun ölümünden duyulan hüznü,acı,üzüntüyü dile getiren şiirlerdir.

  Destan: Toplumu derinden etkileyen olaylar sonucunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür..

  Sözlü dönem destanlarının özellikleri

  1. Toplumun ortak görüşleri yansıtılmıştır.
  2. Olağanüstü özellikler bulunmaktadır.
  3. Önemli kişiler han, kral gibi seçkin kişilerden veya toplumun kabullendiği bir kahramandan ibarettir.
  4. Söyleyiş milli dil tarzındadır.
  5. Oldukça uzun yazılardır.
  6. Milli nazım ölçüsü kullanılmıştır.
  7. Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde gruplandırma yapmak mümkündür.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Doğal Destanlar

  1. Halk arasında ortaya çıkan anonim ürünlerdir. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz.
  2. İlyada , Odysseia, Yunanlıların (Homeros)
  3. Kalevala, Finlilerin,
  4. Nibelungen, Almanların,
  5. Ramayana,Mahabarata, Hintlilerin
  6. El Cid, İspanyolların
  7. Chanson de Roland, Fransızların
  8. Gılgamış, Sümerlerin
  9. Şehname, İranlıların
  10. İgor, Rusların
  11. Şinto, Japonların

  Türklerin Yapay Destanları

  1. Kuvay-ı Milliye Destanı : Nazım Hikmet
  2. Üç Şehitler Destanı : Fazıl Hüsnü Dağlarca
  3. Çanakkale Destanı: Mehmet Akif Ersoy
  4. Genç Osman Destanı: Kayıkçı Kul Mustafa
  5. Selçukname: Yazıcıoğlu Ali

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadar Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir.

  Genel özellikleri:


  Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (kopuz adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
  Ölçü, ulusal ölçümüz olan heceölçüsüdür.
  Nazım birimi dörtlüktür.
  Dönemine göre arı bir dili vardır.
  Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.
  Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmutun Divan-ı Lügat-it Türk adlı eseridir.


  Dönemin ürünleri:

  KOŞUK:
  Sığır denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlerdir. Konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir. Bu tür daha sonra Halk edebiyatında Koşma adıyla anılmıştır.

  SAV: Dönemin özlü sözleridir. Bugünkü atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir.

  SAGU: Yuğ adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.

  DESTAN:
  Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür.

+ Yorum Gönder


sözlü edebiyat türleri,  sözlü edebiyat türleri nelerdir,  edebiyat çeşitleri,  sözlü edebi türler,  sozlu edebiyat turleri ve uyeleri