+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Sözlü Edebiyatın Özellikleri nedir , Sözlü Edebiyat genel Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sözlü Edebiyatın Özellikleri nedir , Sözlü Edebiyat genel Özellikleri
  Sözlü Edebiyatın Özellikleri Hakkında


  Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa, dilden dile yayılarak devam etmiştir. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir.

  Genel Özellikleri

  1. Dönemin ürünleri müzik eşliğinde ("kopuz" adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
  2. Kullanılan ölçü "hece" ölçüsüdür.
  3. Nazım birimi "dörtlük"tür.
  4. Dönemine göre sade bir dili vardır.
  5. Dizelere genel olarak yarım kafiye (uyak) hâkimdir.
  6. Daha çok tabiat, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  7. Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-it Türk" adlı eseridir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Sözlü Türk edebiyatı

  Sözlü Türk edebiyatı,
  Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde Türk edebiyatını Şamanizm, Manihaizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir. Özellikleri:

  1. "kopuz" adı verilen sazla dile getirilmiştir.
  2. Ölçü olarak ulusal ölçümüz olan "hece ölçüsü" kullanılmıştır.
  3. Nazım birimi "dörtlük" tür.
  4. Dönemine göre arı bir dili vardır.
  5. Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.
  6. Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  7. Bu dönem ürünleri anonimdir.
  8. Avcı ve göçebe toplumun dinsel törenlerinden doğmuştur.
  9. Anlatım söze dayanmaktadır.
  10. Şiir ağırlıklıdır.
  11. Uyak düzeni aaab,cccb,dddb dir.

+ Yorum Gönder