+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar
  Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar


  Manzumeler genellikle öğreticidir sanat değeri taşımazlar, Şiirler ise sanatsaldır.
  Manzumelerde toplumsal didaktik konular işlenir, Şiirlerde kişisel duygular ön plandadır.
  Manzumelerde kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılırken Şiirde mecaz anlamlar ve imgelere sıklıkla rastlanır.
  Manzumelerde olay örgüsü vardır.Şiirlerde olay örgüsü yoktur.
  Manzumelerde anlatılanları düzyazı şeklinde ifade edebiliriz.Şiirde anlatılanları düzyazıya çeviremeyiz. 2. Esma
  Devamlı Üye

  Eski yunan ve Roma çağında Türk edebiyatının bütün şairleri tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere Manzum denmektedir. Şiir ise duygular ile ifade etme sanatıdır.
+ Yorum Gönder


manzume ve şiir arasındaki farklar