+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Eskiden kullanılan iletişim yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Eskiden kullanılan iletişim yolları
  Eskiden kullanılan iletişim yolları

  İnsanların ilk çağlardan itibaren beliren en önemli ihtiyaçlarından başta geleni haberleşmedir. Bunun için de ateş yakma, duman, ses işaretlerinden, davul, boru, düdük gibi bütün imkânlardan faydalanılmaya çalışılmıştır. Bunlar için kararlaştırılmış şekiller uygulana gelmiş ve iletişim sağlanmıştır. Bunun için hayvanlar ve özellikle de güvercinler kullanılmıştır.

  Bir çok ses ve işaretler ile anlaşma ve iletişim kurma yöntemlerini geliştirmesinden sonra da bunun kayda alınması ve daha sonraki nesillere aktarılması ve ispatının olması için de yazı icat edilmiştir. Yazı da çevredeki imkânlara göre taşa, çamurdan parçalara, ağaca, madeni levhalar üzerine, kâğıda yazılmıştır.
  Eskiden kullanılan iletişim yolları.jpg

  İletişim 1840'larda telgraf ile başladı. Birkaç "10 yıl" sonra telefonla ve bu yüzyılın başında da radyo ile gelişti. Elektronik tüpün bulunuşu ile doğan radyo iletişimi, büyük ölçüde 2. Dünya savaşı sırasındaki çalışmalardan kaynaklandı. Transistör, entegre devre ve diğer yarı iletken araçların bulunup, kullanılmasıyla radyo ve TV geliştirildi ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıldılar. Son zamanlarda uydular ve fiber optik, bilgisayarlara ve diğer veri iletişimlerine artan bir önem yükledi ve iletişim daha yaygın bir duruma geldi.


  Sergi, bireysel haberleşmenin serüvenini, konunun genişliği nedeniyle birkaç boyutta ele alıyor. Teknoloji boyutunda ilk insanların haberleşme araçları olan duman, ses, ateş kuleleri, ilkel telgraf şifreleri ve sahra postası anlatılıyor. Endüstri devriminden sonra yaşanan telsiz, telgraf, telefon, teleks ise siyasi ve sosyolojik gelişimleri içinde ele alınıyor. Yazının icadından sonra haberleşmeyi kolaylaştıran mektuplar teknolojik serüven içinde ayrı bir boyutta işleniyor 2. Esma
  Devamlı Üye

  Eski çağlarda bizim kullandığımız telefon veya mektup gibi birçok iletişim aracı kullanılmamakta idi. Daha çok eski zamanlarda duman veya güvercin ile iletişimi sağlamışlardır.
+ Yorum Gönder


iletişim araçları nelerdir,  yazının icadı,  yazının icadından sonra iletişim araçları