+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Delâlet hakkında açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Delâlet hakkında açıklama
  Delâlet ne demektir

  Söz ile anlam arasındaki bağlantı. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırdığı anlam. İki başlıkta incelenir:

  Sözle alakalı olmayan delâlet (gayr-i lafzi delâlet): Bu da ikiye ayrılır:

  Delâlet-i vaz’iyye: Sözcükle anlamı arasında sözle ilgili olmayan çağrışıma dayalı bir bağlantı vardır. Şemsiyenin yağmuru anımsatması gibi.
  Delâlet-i akliye: Parçanın bütünü, eserin yayıncısını, kainatın Allah’ı anımsatması gibi.

  Sözle alakalı delâlet (Lafz-ı delâlet): Bu da üçe ayrılır:

  Delâlet-i mutabıkiye (Uygunluk): Sözün, ifade ettiği şeyin bütününü ifade etmesi. Örneğin ev denince bütün odalarının akla gelmesi gibi.
  Delâlet-i tazammuniye: Sözün ifade ettiği şeyin bir bölümünü ifade etmesi. Musluktan çeşme, evden oda gibi.
  Delâlet-i iltizamiye: Sözün kendi anlamı için gerekli olan bir başka anlamda kullanılması. Eli açık, gönlü geniş, ağzı sıkı gibi.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  DELÂLET Nedir?

  Sözlükte "yol gösterme, kılavuzluk etme, alamet" gibi anlamlara gelen delalet, fıkıh ve mantık terimi olarak, zihnin bir şey hakkındaki bilgiden başka bir şeyin bilgisine ulaşması demektir. İlk bilinen şeye delil, ikincisine de medlul (delalet edilen) denir.

  Fıkıh usulünde Kur'ân ve hadislerin lafzının manaya delaleti farklı açılardan tasnife tabi tutulmuştur:

  Lafızların manaya delaletinin açık veya kapalı olması yönünden lafızlar açık ve kapalı olmak üzere iki kategoride ele alınmıştır. Manaya delaleti açık olan lafızlar, en az açıktan daha açık olana doğru, zâhir, nass, müfesser ve muhkem şeklinde dört grupta incelenmiştir. Kapalı lafızlar ise, en az kapalı olandan daha kapalıya doğru, hafî, müşkil, mücmel ve müteşabih şeklinde ele alınmıştır.

  Diğer yönden lafızlar vazolunduğu mana itibarıyla delaleti bakımından, hâs, âm ve müşterek şeklinde üç kısma ayrılır. Vazolunduğu manada kullanılıp kullanılmaması yönünden de, hakikat, mecaz, sarih ve kinâye şeklinde dörde ayrılır.

+ Yorum Gönder