+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri


  Türk halk edebiyatı hakkında bilgi


  Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri hakkında yazı

  Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri11.jpg

  Türk halk edebiyatı 12. yy.dan başlayarak Anadolu’da dinî ve din dışı olmak üzere iki koldan gelişmeye başlamıştır.
  Halk edebiyatında daha çok şiir türünde ürünler verilmiştir.
  17. yy.da halk hikâyesi ve halk tiyatrosu türlerinde de ürünler verilmiştir.

  Şiirde
  Nazım birimi dörtlüktür.
  Ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Hecenin en çok 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Fakat şehirde yaşamış, medrese eğitimi almış bazı ozanlar aruzu da kullanmışlardır.
  Genellikle yarım kafiye kullanılır. Daha çok redifle ahenk sağlanır. Kafiyenin yanı sıra “ayak” da söz konusudur.
  Şiirler (önceleri kopuz, şimdilerde) bağlama eşliğinde okunur.
  Dil halkın kullandığı Türkçedir.
  Konu, şekil ve dil bakımından dış tesirlerden uzaktır.
  Nazım şekil ve türleri arasında türkü, koşma, mani, ninni, semai, varsağı, destan, ilâhî, nefes sayılabilir.
  Şiirlerin konuya göre özel başlıkları olmaz. Türe ve şekle göre genel adları vardır: koşma, destan vb.
  Konular, halkın sürekli iç içe olduğu, aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, din, şikâyet gibi konulardır. Daha çok somut konular işlenir.
  Halk edebiyatının da kendine özgü mazmunları, mecazları vardır. Sevgilinin kaşı, gözü, yanağı, boyu her şiirde aynıdır.

  Nesirde

  Nesir halk edebiyatında nazma göre çok çok önemsiz kalmıştır. Çünkü duygu ve düşüncelerin kalıcılığı şiirle daha kolay sağlanmaktadır.
  Nesir örnekleri arasında halk masalları, halk hikâyeleri, efsaneler, ata sözleri, deyimler, halk tiyatrosu, bilmeceler, fıkralar sayılabilir.
  Bunlardan en yaygınları -tür olarak- masallar, hikâyeler ve efsanelerdir.
  Ata sözü, bilmece ve deyimler zaten -halkın ürünü olmakla beraber- her alanda herkes tarafından kullanılmaktadır.

  Anonim Halk Edebiyatı

  Hece ölçüsünü esas alan ürünlerle, atasözü, destan, masal, hikâye, efsane, fıkra, ninni, türkü, bilmece, mani, ağıt gibi söyleyenini genellikle belirleyemediğimiz sözlü ürünler "anonim halk edebiyatı" adı altında toplanmaktadır.
  Tamamen sözlü bir edebiyattır. Ürünler sözlü yolla oluşur; yine ağızdan ağıza aktarılarak yayılır.
 2. Acil

  Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder