+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Nesri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Divan Nesri hakkında bilgi
  Divan Nesri hakkında bilgi

  Divan Nesri


  Divan edebiyatında nesre inşa, nesir yazana münşi, nesirlerin toplandığı eserlere münşeat denir. Nesir türündeki eserler; tarihler, münşeat, tezkireler; ilmî, dinî ve ahlâkî eserlerdir.


  divan-nesri.jpg
  Divan nesri üç bölümde incelenir:
  Sade Nesir
  Halk için yazılan sade anlatımlı nesirlerdir.
  Bu nesirle halka yönelik masal, efsane, öykü, destan, dinî ve tasavvufî konular anlatılır.
  Aşıkpaşazade Tarihi, Mercimek Ahmet’in Kabusname’si, Kul Mesut’un Kelile ve Dimne çevirisi, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si bu nesrin önemli örnekleridir.

  Orta Nesir
  Tarih ve bilim kitaplarında gördüğümüz nesirdir. Ustalık göstermek amacı güdülmediği hâlde dili sade nesirden ağırdır. Katip Çelebi’nin bazı eserleri ve Naima’nın kendi adıyla anılan tarihi bu nesre örnektir.

  Süslü ve Sanatlı Nesir

  Seciler (düz yazıda kafiye), söz ve anlam sanatları, bağlaçlarla uzayıp giden cümleler bu nesrin ayırıcı özelliğidir.
  Dili, yabancı söz ve tamlamalarla yüklüdür.
  Sanatçı bu nesirle ustalığı göstermeye çalışır.
  Süslü nesir, ahlâk ve felsefe konularını işler ve bazı mektuplarda görülür.
  Sinan Paşa’nın Tazarruname’siyle Veysî ve Nergisî’nin nesirleri bu türün örnekleridir.

  Nesir Türleri:
  Münşeat: Mektuplar ve düzyazı örnekleri.
  Tarih: Tarihî olayları anlatan eserler.
  Örn: Naima, Neşrî
  Siyer: Peygamberimizin hayatı ve savaşları.
  Tezkire: Çeşitli sınıftan meşhur insanların, özelikle şairlerin biyografileri. Örn: Ali Şir Nevai, Mecalisün-nefais; Lâtifî, Tezkire; Sehî, Tezkire; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretüş-şuara
  Surname: Büyük düğün törenleri.
  Gazavatname:
  Çeşitli kahramanların savaşları.
  Seyahatname: Gezi yazıları
  Örn: Evliya Çelebi, Seyahatname (17. yy.).
  Hilye: Peygamberimizin iç ve dış özellikleri.

 2. Acil

  Divan Nesri hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


divan nesri hakkında bilgi,  divan nesri