+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Anadolu'da Gelişen Türk Edebiyatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Anadolu'da Gelişen Türk Edebiyatı
  Anadolu'da Gelişen Türk Edebiyatı

  Halk Edebiyatı: Halk edebiyatında düzyazıdan çok şiir görülür. Halk edebiyatı sözlü edebiyattır. Şiirler saz eşliğinde doğaçlamayla (o anda) söylenir. Şiirler işlenen konulara göre, güzelleme, koçaklama, taşlama; biçimlerine göre koşma, mani, semai, türkü gibi adlar alırlar. Dil, halkın konuştuğu Türkçedir.

  Aşık Edebiyatı: Sanatçısı bilinen, din dışı konuların işlendiği edebiyattır. Aşık edebiyatının temsilcileri: 16. Yüzyılda Köroğlu, 17. Yüzyılda Karacaoğlan, Ercişli Emrah, 18. Yüzyılda Gevheri, 19. Yüzyılda Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, 20. Yüzyılda Aşık Veysel.

  Tekke Edebiyatı: Sanatçısı bilinen; Tanrı, insan, evren konusunu tasavvufi bakışla irdeleyen edebiyattır. Kurucusu 12. Yüzyılda yaşayan Ahmet Yesevi’dir. Yunus Emre, Hacı bektaş Veli, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal tekke edebiyatının temsilcilerindendir.

  Ortak Edebiyat: Yaratıcısı bilinmeyen, ağızdan ağıza yayılan ürünlerin oluşturduğu bir edebiyattır. Ortak edebiyatın ürünleri, halk masalları, halk hikayeleri (Dede Korkut Hikayeleri), efsaneler, mani, türkü, ağıt, bilmece, atasözü, fıkralar ve ninnilerdir.

  Divan Edebiyatı: Türklerin Arap-Fars etkisiyle oluşturdukları edebiyattır. Divan edebiyatında dil Arapça ve Farsçanın etkisiyle oldukça ağırlaşmıştır. Şiirler aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Arap ve Fars edebiyatından alınan şiir biçimleri kullanılmıştır
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Türk edebiyatı Türk diliyle yazılmış sözlü ve yazılı eserlerdir. Türklerin İslamiyeti kabullerine kadar farklı dil ve alfabeler kullanılırken İslamiyetinde etkisiyle Arapça ve Farsça dilinde de eserler verilmeye başlanmıştır.
+ Yorum Gönder