+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Yazının Bulunuşu ve Gelişmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yazının Bulunuşu ve Gelişmesi

  Yazının Bulunuşu

  Yaşamımızda vazgeçilmez bir yer kazanan yazı birden bire ortaya çıkmamış binlerce yıllık bir gelişme sürecinde sistemleşmiş bugünkü halini almıştır. Bugün kullanılan yazıların bulunmasına kadar çeşitli yazılar kullanılmış sonunda hep kolay okunup yazılabilen yazılara varılmıştır.
  Yazı sözcüğü sözü çizgilerle gösterme sistemi anlamında düşünülürse en eski yazı örnekleri insanla birlikte başlar. En ilkel toplumlar bile sesten başka anlaşma yöntemlerine gerek duymuşlardır. Yazı öncesi toplumlarda insanın konuşma dilinden başka birçok iletişim tekniğinden de yararlandığı biliniyor. İşaret ve resimler ha-
  yaznnbulunu.jpg

  berleşme simgesi olarak kullanılan belli nesneler düğümler anlaşma için başvurulan seçeneklerden bazılarıdır. İncelemelere bakılarak en eski insan topluluklarının bu seçeneklerin hepsini kullandıkları varsayılabilir. Kuşkusuz bunların kullanımı ve geliştirilmesi insanoğlunun doğal çevresi ile olan ilişkisinin ve yarattığıtoplumsal çevrenin düzeyi ile ilgilidir. Örneğin; düğüm atarak hesap yapma hesabıtutulacak alışveriş ilişkilerinin olmasını gerektirir.
  Figür öncesi şekillerden stilize resimlere doğru bir çizim/resim geleneğini yaratanlar resim kökenli ilk yazı biçimlerine hazırlık aşamasını oluştururlar. Bugün kullanılan yazının atalarıolan hiyeroglif yazının ve çivi yazısının kökleri çok eski dönemlere paleolitik çağlara uzanır. Duygu ve düşüncelerin sözcüklerle ve kavramlarla ifade edilebilecek şekilde kayıt edilmesi biçimindeki yazı M.Ö. 3000’lere doğru Mezopotamya’da hemen sonra da Mısır’da ortaya çıkar.
  Yazı yalnızca bir iletişim aracı olarak değil insanın simgesel düşüncesinin ulaştığı bir dönüm noktasıolarak da insanoğlunun kültürel değişme sürecinde uzun bir arayışın denemenin ve birikimin sonucudur. Yazının tarihikültür tarihi gibi tarih öncesi çağların derinliklerindedir (Zıllıoğlu 1990).
  İnsanlığın mağara resimlerinden yazıya geçişi binlerce yıl sürmüştür. Sonunda yazıya ulaşan bu yolda kesin bir evrim çizgisi çizmek zor hatta olanaksızdır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Yazı belli bir yapısal düzende olan insanların birbiri ile kağıt üzerinde anlaşmalarını sağlayan bir iletişim aracıdır ve yazıyı ilk Sümerlilerin bulduğunu ve ilk yazının da çivi yazısı olduğunu bilmeyen yoktur sanırım.
+ Yorum Gönder


hiyeroglif,  yazının tarihçesi,  yazının bulunuşu,  hiyeroglif yazı