+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Ve Eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Ve Eserleri
  Tanzimat Edebiyatı dönemi

  ZİYA PAŞA
  (1825-1880)

  Başlıca Eserleri:
  Zafername (1868, düzyazı şiir)
  Rüya (ölümünden sonra, 1910)
  Veraset Mektupları (ölümünden sonra 1910)
  Eş'ar-ı Ziyâ (ölümünden sonra şiir, 1881)
  Şiir ve İnşa (makale)
  Harabat (Şiir Antolojisi)
  Defter-i Âmal (Anı)

  Tercümeleri:
  Viardot'tan, Endülüs Târihi'ni,
  Cheruel ile Lavallee'den, Engizisyon Târihi'ni,
  J.J. Rousseau'dan Emil
  Moliere'den Tartuffe

  NAMIK KEMAL
  (1840-1888)

  OYUN:
  Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
  Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)
  Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
  Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)
  Kara Bela (1908)

  ROMAN:
  İntibah (1876, yeni harflerle 1944)
  Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

  ELEŞTİRİ:
  Tahrib-i Harâbât (1885)
  Takip (1885)
  Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)
  İrfan Paşa'ya Mektup (1887)
  Mukaddeme-i Celal (1888)

  TARİHİ KİTAPLAR:
  Devr-i İstila (1871)
  Barika-i Zafer (1872)
  Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973)
  Kanije (1874)
  Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946)
  Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)
  Büyük İslam Tarihi, (1975, ölümünden sonra)

  ŞİNASİ
  (1826-1871)

  Tercüme-i Manzume
  Şair Evlenmesi
  Müntehabat-ı Eşhar (1862, Divan-ı Şinasi adıyla da bilinir, şiirlerinden seçmeler)
  Durub-u Emsal-i Osmaniye (1863, atasözleri derlemesi)
  Müntahabat-ı Tasvir-i Efkar (18623, 1885. Ebüzziya Tevfik tarafından düzenlenen seçme makaleler)

  AHMET MİTHAT EFENDİ
  (1844-1912)

  ROMAN-ÖYKÜ:
  Kıssadan Hisse (öykü, 1869)
  Esaret (1870)
  Hasan Mellah (1873)
  Hüseyin Fellah (1873)
  Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş (1873)
  Yeryüzünde Bir Melek (1875)
  Felatun Bey'le Rakım Efendi (1875)
  Karı Koca Masalı (1875)
  Paris'de Bir Türk (1876)
  Süleyman Musuli (1877)
  Karnaval (1881)
  Vah (1882)
  Dürdane Hanım (1882)
  Acaib-i Alem (fenni roman, 1882)
  Cellad (1884)
  Letaif-i Rivayat (25 kitaplık öykü dizisi, 1887)
  Haydut Montari (1888)
  Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar (1888)
  Gürcü Kızı yahit İntikam (1889)
  Diplomalı Kız (1890)
  Müşahedat (romanın romanı, 1891)
  Hayal ve Hakikat (1892)
  Taaffüf (Fatma Aliye ile, 1895)
  Gönüllü (1896)
  Amerika Doktorları (fenni roman, 1898)
  Jön Türk (1910)

  OYUNLAR:
  Eyvah (oyun, 1871)
  Açık Baş (oyun, 1874)
  Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti (1874)
  Zuhur-ı Osmaniyan (1877)
  Çengi (1877)
  Çerkeş Özdenler (1884)
  Fürs-i Kadim'de Bir Facia yahut Siyavuş (oyun, 1884)

  DİL KİTAPLARI:
  Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hekimiyatının Ahvalini Tasvif (1871)

  TARİH:
  Kainat (15 kitap, 1871-1881)
  Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878)
  Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879)
  Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888)
  Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)
  Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)
  Menfâ (1877)
  Zübdet-ül Hakayık (anı-belge, 1878)
  Ekonomi-Politik (1879)
  Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt, 1883)
  Arnavudlar ve Solyotlar (1888)
  Müntehebat-ı Ahmed Mithad (3 cilt, 1889)
  Halla-ü Ukad (mektuplar, 1890)

  RUHBİLİM:
  Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881)
  İlhamat ve Tagligat (1885)

  ŞEMSETTİN SAMİ
  (1850-1904)

  ROMAN:
  Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872)

  OYUN:
  Besa yahut Ahde Vefa (1875)
  Gâve (1876)

  DİL KİTAPLARI:
  Kamus-ı Türki (2 cilt, 1899-1900, tıpkıbasımları 1978, 1989)
  Kamus-ı Fransevi (1882-1905, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)
  Kamus-ı Fransevi (1885, Türkçe'den, Fransızca'ya sözlük)
  Küçük Kamus-ı Fransevi (1886, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)
  Usul-i Tenkit ve Tertib (1886)
  Nev'usul Sarf-ı Türki ((1891)
  Kamus'ül Âlam (6 cilt, 1889-1898, tarih ve coğrafya ansiklopedisi)

  Ayrıca "Cep Kitapları" adıyla çeşitli konularda küçük öğrenci kitapları yayınladı.

  AHMET VEFİK PAŞA
  (1823-1891)

  Lehçe-i Osmani (Türkçe Sözlük)
  Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi)
  Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi)
  Şecere-i Türki (Tercüme)
  Moliere'in 16 eserini tercüme etmiştir.

  RECAİZADE MAHMUT EKREM
  (1847-1914)

  ŞİİR:
  Nağme-i Seher (1871)
  Yadigâr-ı Şebâb (1873)
  Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)
  Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)
  Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)
  Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)
  Nefrin (1914)

  ROMAN:
  Araba Sevdası (1896-1963)

  ÖYKÜ:
  Saime (1888)
  Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890)
  Şemsa (1895)

  OYUN:
  Afife Anjelik (1870)
  Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)
  Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)
  Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

  DÜZYAZI:
  Talim-i Edebiyat (1872)
  Takdir-i Elhan (1886)
  Kudemaden Birkaç Şair (1888)
  Takrizat (1896)

  ABDÜLHAK HAMİT TARHAN
  (1852-1937)

  ŞİİR:
  Sahra (1879)
  Ölü (1886)
  Hacle (1886)
  Bir Sefilenin Hasbihali (1886)
  Bâlâ'dan Bir Ses (1911)
  Validem (1913)
  İlham-ı Vatan (1918)
  Tayflar Geçidi (1919)
  Ruhlar (1922)
  Garâm (1923)

  OYUN:
  İçli Kız (1874)
  Sabr ü Sebat (1875)
  Duhter-i Hindu (1875)
  Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876, 1919)
  Tarık yahut Endülüs Fethi (1879, 1970)
  Eşber (1880, 1945)
  Zeynep (1908)
  Macera-yı Aşk (1910)
  İlhan (1913)
  Tarhan (1916)
  Finten (1918, 1964)
  İbn Musa (1919, 1928)
  Yadigar-ı Harb (1919)
  Hakan (1935)

  SAMİPAŞAZADE SEZAİ
  (1860-1936)

  ROMAN:
  Sergüzeşt (1889)

  ÖYKÜ:
  Küçük Şeyler (1892)

  OYUN:
  Şir (arslan, 1879)

  SOHBET-ELEŞTİRİ-ANI:
  Rumuzu'l- Edeb (1900)
  İclal (1923)

  NABİZADE NAZIM
  (1862-1893)

  Heves Ettim(şiir,1885);
  Minimini-yahut-Yine Heves(şiir,1886);
  Yadigarlarım(anı-öykü,1886)
  Zavallı Kız(öykü.1890)
  Bir Hatıra(öykü,1890)
  Karabibik(uzun öykü,1891)
  Sevda(öykü,1891)
  Mini Mini Mektepli(okuma ve yazma parçaları,1891)
  Hala Güzel(öykü,1891)
  Haspa (öykü,1891)
  Seyyie-i Tesamüh(-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü,1892)
  Esatir(mitoloji,1892)
  Aynalar(fizik kitabı,1892)
  Zehra(roman,1896)

  MUALLİM NACİ
  (1850-1893)

  ŞİİR:
  Terkib-i Bend-i Muallim Naci
  Ateşpare (1883)
  Şerâre (1884)
  Fürûzan (1885)
  Sümbüle (1889)
  Yadigâr-ı Naci

  ELEŞTİRİ:
  Muallim (1886)
  Demdeme (1886)

  ANI:
  Medrese Hatıraları (1885)
  Ömer'in Çocukluğu (1890-1969)

  SÖZLÜK:
  Lügat-ı Naci (1891-1978)

  ARAŞTIRMA:
  Osmanlı Şairleri (1890-1986)
  İstilahât-ı Edebiyye (1890-1984)
  Esâmi (1890)

  MEKTUP:
  Muhaberat ve Muhaverat (1884)
  Şöyle Böyle (1884)
  Mektuplarım (1886)

  OYUN:
  Heder (ölümünden sonra, 1908)

  DİREKTÖR ALİ BEY
  (1844-1899)

  Oyun:
  Kokona Yatıyor yahut Madam Uykuda (1870)
  Ayyar Hamza (Moliere'den adapte -1871)
  Misafir-i İstiskal (1871)
  Geveze Berber (1873)
  Gavo Minar ve Şürekası (tercüme oyun-1889)
  Letafet (1897)
  Lehçetü'l Hakayık (mizah sözlüğü-1897)
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Tanzimat Edebiyatı, Tanzimat döneminde siyasi ve kültürel sorunlar sonucu ortaya çıkmış bir edebiyat akımıdır. Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilmiş ve Şinasinin Agah Efendi ile çıkardığı Tercümanı Ahval bu akımın başlangıcı olmuştur.
+ Yorum Gönder