+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Manzume Hangi şiir Geleneğinin ürünüdür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Manzume Hangi şiir Geleneğinin ürünüdür
  manzume hangi şiir geleneğinin ürünüdür 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Manzume ile ilgili Bilgi


  Dilde biri nazım diğeri nesir olmak üzere iki anlatım biçimi vardır. Nazım, ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir.

  Manzume: Ölçü ve kafiye gözetilerek, nazım biçiminde yani dizeler halinde yazılan metinlere ”manzume” denir. Manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da “şiir” denir.

  Manzume ve şiir arasındaki farklar:

  Manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken şiirde anlatılanlar düz yazıyla ifade edilemez.

  Manzumelerde bir olay örgüsü varken şiirlerde olay örgüsü yoktur.
  Manzumelerde sözcükler genelde gerçek anlamda kullanılırken şiirde çok anlamlılık vardır.
  Şiirler manzumelere göre çağrışım yönünden daha zengindir.

  Manzum hikâye:


  Nazmın nesre yaklaştırılmasıyla ortaya çıkan bir türdür. Önemli özelliklerinden birisi metinde karşılıklı konuşmaların yer almasıdır. Bu tarzı edebiyatımızda ilk kez Servet-i Fünuncular denemiştir. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy bu türde başarılı örnekler vermişlerdir.

+ Yorum Gönder