+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatı Aşk Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatı Aşk Nedir
  divan edebiyatı aşk nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatı Aşk Hakkında Bilgi

  Aşık edebiyatı, İslamiyet’in kabulünden önceki Sözlü Edebiyat’tır. 15.yüzyıldan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır.

  Şiirini, aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda, sazıyla birlikte söyleyen şairlere İslâm’dan önce “ozan”, “baksı”, “kam” “oyun” denilirken, İslâm’ın kabulünden sonra “âşık” ya da “saz şairi” denmiştir.

  Bu âşıkların oluşturduğu edebiyata da “âşık tarzı Türk edebiyatı” denir.

  Âşık edebiyatı şiirden ibarettir. Bu şiir din dışı bir şiirdir; âşık da denilen şairlerin kopuz, bağlama, cura, tambura eşliğinde söyledikleri sözlü-besteli edebiyat türüdür.

  Usta-çırak ilişkisiyle yetiştirilen aşıkların çoğu okuma yazma bilmeyen ancak saz çalma ve şiir söyleme yeteneği olan kişilerdir. Âşıklar, saz şairliğini usta âşıkların yanında öğrenir, sonra onlardan mahlâs alarak diyar diyar gezmeye, ellerinde saz şiirler söylemeye başlarlar.

  Gelişme alanları arasında kahvehaneler, asker ocakları, kervansaraylar, bozahaneler, tekkeler, konaklar vardır.
  Âşık, bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda gösterir. Aşık şiiri diğer halk edebiyatı ürünleri gibi sözlü edebiyat ürünüdür. 15. yy’dan itibaren yazıya geçirilmeye başlanmıştır. İlk olarak okuma yazma bilen kişilerce derlenerek ‘cönk’ adı verilen defterlere yazılmıştır âşık şiirleri. Böylece şiirlerin zamanla unutulup kaybolması engellenmiştir.

  Aşıklık geleneği Anadoluda bugün de canlı olarak yaşatılmaktadır.

+ Yorum Gönder