+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Aşk Beyitleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Aşk Beyitleri Nedir
  divan edebiyatında aşk beyitleri nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatında Aşk Beyitleri

  Niçe gözleyem ol kaşı ki hışmı yasını kurmış
  Atar kirpükler ohını pey-â-pey gözüme karşu

  Ya Rab, belâ-yı aşk ile âşinâ kıl meni
  Bir dem belâ-yı ışkdan kılma cüda meni (Fuzûlî)

  Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
  Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım (Nâhîfî)

  Gitdün ammâ kodun hasret ile cânı bile
  İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile (Neşâti)

  Aşk mıdır ki cân-ı dil mülkünü yağma eyleyen
  Aşk mıdır sînem içinde gelip de ca eyleyen (Muhibbî)
  Aşk mıdır ki boynuma takıp belâ z****rini
  Gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen… (Muhibbî)


  Aşk mıdır ki bivefa güller elinden geceler
  İnletip bülbülleri ta subh-u güya eyleyen (Muhibbî)

  Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
  Mey süzülmüş şişeden ruhsâr-ı âl olmuş sana.

  demiş her gonceye aşıklığım razın saba derler
  el ağzın tutmak olmaz korkaram ey gül sana derler

  Ömrüm oldukça güzel sevmeyeyim derdim lik
  Nideyim bu dil-i şeyde beni yalan etti.
  Baki

  Arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam
  Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam

  “Ayıttı ol peri bir gün düşüne girüren bir şeb
  Sev****mden nice yıllar geçipdür görmedim uyku”

  ZATÎ

  Gam çekmeyince kıymeti artar mı aşıkın
  Kan yutmayınca buldu mu hiç itibar lal

  Râst geldim yâre bir nanl-i revân olmuş gelir
  Serde gül, destinde gül, ceybinde gül, dâmende gül

  Öyle bir yâr ile karşılaştım ki yürüyen bir fidan idi ve başında, elinde, cebinde, eteklerinde hep gül vardı.

  -Fasih Ahmet Dede-

  Ya rab bana cism-u can gerekmez,
  Cânân yok ise cihan gerekmez
  (Fuzuli)
  Gözümden dem-be dem bağrım ezip yaşım kimi gitme
  Seni terk etmezem çün men meni sen dahi terk itme
  Fuzuli

  Ey melek-sîmâ ki senden özge hayrândır sana
  Hak bilür insân demez her kim ki insândır sana
  Fuzuli
  “Ey melek yüzlü, senden başka herkes sana hayrandır. Allah bilir ya, insan olan sana insan demez. (Melek der)”

  Vermeyen cânın sana bulmaz hayât-ı câvidân
  Zinde-i câvîd ana derler ki kurbândur sana
  Fuzuli
  “Sana canını vermeyen ebedî hayata erişemez. Ebedî hayata erişen ona derler ki sana kurbândır.”

  Âlemi pervâne-i şem’-i cemâlün kıldı ışk
  Cân-ı âlemsin fedâ her lahza min cândır sana
  Fuzuli
  “Aşk bütün âlemi güzelliğinin mumu etrafında pervâne etmiştir. Sen âlemin cânısın. Her an sana bin cân fedâ olsun.”

  Âşıka şevkunla cân vermek inen müşkil degül
  Çün Mesîh-i vaktsen cân vermek âsândur sana
  Fuzuli

  “Hararetli, içi yanan bir aşkla canını sana vermek o kadar müşkil değildir. Çünkü vaktin İsâsısın, âşıka cân vermek sana kolaydır.”

+ Yorum Gönder


ceybinde gül nedemek