+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Dörtlüklerle Yazılan Nazım Biçimleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Dörtlüklerle Yazılan Nazım Biçimleri Nedir
  divan edebiyatında dörtlüklerle yazılan nazım biçimleri nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatında Dörtlüklerle Yazılan Nazım Biçimleri

  Ölçüsü ve uyağı olan söz ya da yazıya
  “manzum” ya da “manzume” denir. Şiirde dize sayısı, dörtlük sayısı, sıralanış düzeni, uyak yapısı gibi dış özelliklerin tümü, nazım biçimini oluşturur. Divan şiirinde pek çok nazım biçimi vardır, ama birkaçı daha yaygın olarak kullanılmıştır.

  Biçimlerine Göre: Uyak, beyit, mısra, bend, mesnevî, kasîde, gazel, rubaî, musammat, terkib-i bend, müsemmem, tuyuğ, tahmis, tardiye, taşdir, tesdis, teşbiye, taşir, tezmin, muaşşer, muhammes, murabba, müseddes, müstezat, şarkı

  Konularına Göre:
  Din dışı: Bahariye, Cevreviye, Fahriye, Mersiye, Mehdiye, Gazavatnâme, Sahilnâme, Sakînâme, Kıyafetnâme, Surnâme, Hamamnâme, Şehrengiz, Hicviye, Hezliyat, Tarih Düşürme, Muamma, Lûgaz, Dariye, Rahşiye

  Dinî: Tevhid, Münacat, Na’at, Makte’l-İ Hüseyin, Miraciye, Hilye, Mevlid, Kırk Hadis, Menkıbe, Kıssa

+ Yorum Gönder