+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Düz Yazı Türleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Düz Yazı Türleri Nedir
  divan edebiyatında düz yazı türleri nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatında Düz Yazı Türleri Hakkında Bilgi


  Klasik edebiyatta düz yazı biçimindeki yazıya “İnşâ”, düz yazı yazarına “münşi”, düz yazı halindeki yazıların bir araya toplanmasından meydana gelen yapıtlara “münşeat” denir.
  Tezkire
  Divan edebiyatında şairlerin hayatlarını anlatan, şiirlerinden örnekler veren eserlerdir. Türk edebiyatında ilk tezkireyi 15. yüzyılda Ali fiîr Nevai
  “Mecalis”ün Nefâis” adıyla yazmıştır. Tasavvuf büyüklerinin hayatını anlatan eserlere ise “menâkıpname” adı verilir.
  Sefaretname
  Osmanlı imparatorluğu döneminde bazı elçilerin gittikleri ülkeleri tanıtmak amacıyla o ülkelerde gördüklerini anlattı
  kları yapıtlara verilen addır. Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin
  “Fransa Sefaretnamesi”; bu türün en önemli örneklerindendir.

+ Yorum Gönder