+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Fabl Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Fabl Nedir
  divan edebiyatında fabl nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatında Fabl Hakkında Bilgi

  Genellikle öğretici ve ahlâk dersi ver*mek amacı ile yazılmış olup, olayları ve ko*nuşmaları hayvanlar arasında geçen hikâ*yelere verilen ad Efsanelerin hemen hepsi’ bu türe girer. Fabllarda kahramanlar, in*san karakter ve davranışlarına sahip hay*van veya bitkilerdir. Olay kısa ve basit, kahraman sayısı azdır.
  Aesopos (Ezop) ve La Fontanie gibi yazarlarda görülür. Kelile ve Dimne adlı eser ünlüdür. Sadi’nin Bostan ve Gülistan Mevlâna’nın Mesnevi adlı eserlerinde bu bu türün gergin ve ge*niş örneklerine rastalanır Özellikle XV. yüzyıl Divan şairi şeyhi’nin Harnâme adlı eseri fabl türünün en güzel örneklerinden biridir.
  Fabllar yeni Türk edebiyatında da gö*rülür. Bunlar arasında Şinasi’nin La Fontaine eserlerini yaptığı tercümeler ve bu arada kendi yazdığı manzum fabllar, Ahmed Midhat Efendi’nin bir kelile ve Dimne tercüme*si olan Hümayunnâme’si Orhan Veli ve Sabahattin Eyüboğlu’nun da La Fontaine tercümeleri sayılabilir.

+ Yorum Gönder