+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Manzum Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Manzum Ne Demek
  divan edebiyatında manzum ne demek kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Divan Edebiyatında Manzum Ne Demek Hakkında Bilgi

  1 - Özellikle duyguların, hislerin anlatildiqi yazı biçimidir.
  Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Böyle yazılara manzume denir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanat değeri taşıyanlarına şiir denir.

  2 - Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.

  3 - Dizeler halinde yazılan yazılara verilen ad. dizeler halinde yazılan, uyaklı ve ölçülü olan her yazıya manzum yazı denir, ancak her manzum yazı şiir değildir. bir manzum yazının şiir değeri taşıyabilmesi için duygu ve heyecan yönünden yeterli olması, sanat değeri taşıması ve okuyan kişi üzerinde güzel duygular uyandırması gerekir.

  4 - Dizilmiş, düzenlenmiş, sıralanmış.
  5 - Vezinli, kafiyeli söz/şiir.

+ Yorum Gönder


divan edebiyatında manzum nedir,  manzum ne demek,  divan edebiyatı manzum eserler,  edebiyatta Manzum ne demektir,  divan edebiyatı manzum