+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Mersiye örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Mersiye örnekleri
  divan edebiyatında mersiye örnekleri nedir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Divan Edebiyatında Mersiye Örnekleri Hakkında Bilgi

  Mersiyenin Genel Özellikleri:

  •Arapça bir kelime olan mersiyenin halk edebiyatındaki karşılığı “ağıt”, İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki adı ise “sagu”dur.
  •Kutsal günlerde, ölüm törenlerinde mersiye okuyan kişiye de mersiyehan denir.
  •Mersiyeler bazen ölenin kaybından doğan teessürü ifade etmek, bazen ölen kişinin meziyetlerini (yiğitliğini, cömertliğini, kahramanlığını) ifade etmek için yazılır.
  •Arapça ve Farsça kelimeler çok olduğundan dili ağırdır.
  •Nazım birimi beyittir.
  •Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  •Mersiyeler genellikle mesnevi ve terkib-i bent nazım biçimlerinde yazılmıştır.
  •Divan Edebiyatı klasik çağında orta uzunlukta ve tamamı beyitlerden oluşan bir şiir iken, son evrede 8 beyitten ve bunu tamamlayan bendlerden oluşan bir yapıya dönüşmüştür.
  •Tekke Edebiyatı’nın Bektaşi nev’inde Hz. Hüseyin için yazılan mersiyeler çoktur ve meşhurdur.
  •Fuzûli’nin “Hadikatü’s-Süad┠(Seyyidler Bahçesi) adındaki mersiyesi ünlüdür.
  •Ünlü divan şairi Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üstüne yazdığı Kanuni Mersiyesi, bu türün en güzel örneklerindendir.

+ Yorum Gönder


mersiye örnekleri