+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında öğretici Metinler Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında öğretici Metinler Hakkında
  divan edebiyatında öğretici metinler hakkında kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatında öğretici Metinler İle İlgili Bilgi

  Tanzimat edebiyatında gazetelerle birlikte öğretici metinler yapı değiştirmiş, Batılı öğretici metinler edebiyatımıza kazandırılmıştır.

  Tanzimat döneminde Şinasi, Namık Kemal'le başlayan gazetecilik çok gelişmiş ve gazete etkili bir iletişim aracı olmuştur. Bu gazetelerde makale, fıkra, deneme, tenkit gibi öğretici metinlere de yer verilir.
  Ayrıca anı, günlük, mektup gibi türler Tanzimat' la birlikte önem kazanmış ve Batılı bir hüviyete bürünmüştür. Şunu da unutmamak gerekir ki bu dönemin bir çok edebi türünde öğreticilik hakimdir.
  Bu dönem öğretici metinlerin genel özellikleri:
  - Toplumsal konulara ve sorunlara yer verilmiştir.
  - Hürriyet, eşitlik, kanun, bilim ve teknikle ilgili Batılı kavramlar konu olarak işlenmiştir.
  - "Sanat, toplum içindir." anlayışı benimsenmiştir.
  - Öğretici metinler toplum için, toplumun anlayacağı bir dille yazılmıştır.
  - Tanzimat Dönemi Edebiyatı öğretici metinlerinde ikilik yani eski-yeni, yerli-Batılı çatışması temada, dilde (Arapça, Farsça kelime ve kavramlarla-yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlığını hissettirmiştir.
  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında belli başlı öğretici türler şunlardır:
  1. MAKALE
  Tanzimat Dönemi'nde gazete ile birlikte edebiyatımıza girmiştir.
  •Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi: İlk makale sayılır. Bu makale Şinasi tarafından yazılmıştır.
  •Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir: Namık Kemal'in Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan bu makalesinin Milli Edebiyat Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır. Edebiyatın gerçek sorunları ilk kez dile getirilmiştir. Dil sadeleştirilmelidir, somutlaştırılmalıdır. Divan edebiyatı somut gerçekliği yansıtmaz görüşünü savunmuştur.
  •Şiir ve İnşa: Ziya Paşa tarafından Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır. Ulusal değerlere yönelmeli, halkın anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır.

+ Yorum Gönder


divan edebiyatında öğretici metinler,  divan edebiyatı öğretici metinler,  divan edebiyati ogretici metinleri,  divan edebiyatı öğretici metinleri,  divan edebiyatındaki öğretici metinler,  divan edebiyatında öğretici metinler nelerdir