+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Övgü Şiiri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Övgü Şiiri Hakkında Bilgi
  Divan Edebiyatında Övgü Şiiri Hakkında Bilgi Kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Divan edebiyatında övgü hakkında bilgi

  Methetme, övme anlamına gelen Divan Edebiyatı nazım türüdür. Edebiyatta birini övmek amacıyla yazılan şiirlere denir. Methiyeler, padişahları, sadrazamları, devletin ileri gelenlerini, din büyüklerini veya değer verilen herhangi bir şahsı övmek için söylenir. Yani methiyeler övmek gayesiyle yazılan kasidelerdir. Kasidenin asıl bölümüdür. Ancak kaside nazım şeklinden başka nazım şekilleri ile söylenmiş methiyeler de vardır. Methiyeler çoğunlukla kaside nazım biçimiyle yazılır.

  Methiyenin Özellikleri

  • Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür.
  • Şiir yönü çok zayıf, dil yönü diğer bölümlere göre çok ağırdır.
  • Bir kimseyi övmek için yazılan şiirlerdir. Bunlar da genellikle kaside biçiminde yazılmıştır.
  • Sözcük olarak “birini övme, birinin iyi özelliklerini sayma” anlamına gelmektedir.
  • Edebiyatta bir kimseyi övmek amacıyla yazılan manzum veya mensur eserlere denir.

+ Yorum Gönder