+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında öğretici Metin Türleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında öğretici Metin Türleri Hakkında Bilgi
  divan edebiyatında öğretici metin türleri hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatında öğretici Metin Türleri İle İlgili Bilgi

  Bir yazarın değişik sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında yaptığı geziler sırasında gördüklerini, yaşadıklarını,
  duyduklarını anlattığı yazılara gezi (seyahat) yazısı denir.

  Gezi yazılarında gezilen yerlerin toplum yapısı, kültürü, önemli şehirleri yanında; orada yaşayan insanların günlük hayatı, dili, dinî inanışları vs. ile gezi sırasında yaşanan olaylar konu edilir.
  Seyahat yazılarında daha çok, hikâye yolu ile anlatma (tahkiyeli ifade) kullanılır. Ayrıca gezi yazılarının zevkle okunabilmesi için dilin canlı, akıcı ve mümkün olduğu kadar yalın olması gerekir.
  Gezi yazılarında kullanılan en önemli anlatım şekillerinden birisi de tasvirdir.
  Yazar, gördüğü tarihî eserleri, tabiî güzellikleri, tasvirler yoluyla anlatır. Bu tasvirlerde zaman zaman çeşitli söz sanatlarına başvurur.
  Seyahatnameler, edebî değeri olan birer tarihî eser kabul edilebilir.
  Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si ve Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’si seyahatname türünün en güzel örneklerindendir.
  Osmanlı dönemi Türk edebiyatındaki seyahat türünde eser veren sanatçılar arasında Evliya Çelebi, Piri Reis,
  Şeydi Ali Reis, Yirmisekiz Çelebi Mehmet gibi isimler sayılabilir.

+ Yorum Gönder