+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan edebiyatında terimler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan edebiyatında terimler hakkında bilgi
  divan edebiyatında terimler hakkında bilgi kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Divan edebiyatında terimler hakkında bilgi

  Divan edebiyatında terimler hakkında yazı  Hilye

  Hz. Muhammet’in iç ve dış özelliklerini anlatan yazılardır.

  İskendername

  Büyük İskender’in seferlerini anlatan eserlerdir. 14. yy şairlerinden Ahmedi’nin mesnevi biçimiyle yazdığı İskendername’si ünlüdür.

  Kısas-ı Enbiya

  Peygamberlerin kıssalarını (mucizevî hikâyelerini) konu edinen eserlerdir.

  Lugaz


  Divan edebiyatında şiir biçiminde yazılan bilmecelere denir.

  Mazmun

  Bazı kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişe*leşmiş benzetmelerdir.

  Münşeat

  Çeşitli konularda yazılan mensur eserlere münşeat denir. 17. yy yazarlarından Veysi ve Nergisi süslü nesir örnekleri olan münşeatlarıyla ünlüdürler.

  Nazire

  Bir şairin, başka bir şairin şiirine aynı ölçüyle yazdığı şiirdir. Ziya Paşa’nın “Terkib-i Bend”i, 16. yy divan şairi Bağdatlı Ruhi’nin terkib-i bendine yaptığı bir naziredir. Ünlü bir şaire, aynı ölçü ve uyakla şaka ve alaylı bir üslup*la yazılmış nazirelere ise tehzil denir.

+ Yorum Gönder