+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan edebiyatında tipler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan edebiyatında tipler hakkında bilgi
  divan edebiyatında tipler hakkında bilgi kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Divan edebiyatında tipler hakkında bilgi

  Divan edebiyatında tipler ile ilgili yazı  Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam uygarlığının bilim, inanç ve kuralları çerçevesinde Arap ve Fars edebiyatlarını örnek tutarak meydana getirdikleri yazılı edebiyat.
  “Divan edebiyatı” denmesi şiirlerin toplandığı kitaplara “divan” adının verilmesindendir.

  Elimize geçen en eski örneği ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’ın egemen oldukları bölgede, XI. yüzyılın ikinci yarısında, hakaniye lehçesiyle yazılmış olan bu edebiyat daha sonra Azeri ve Türkiye lehçelerinin yaşadığı bölgelere de yayılarak, XIX.yüzyılın ortalarına kadar sekiz yüzyıl sürmüştür.
  Divan edebiyatını şiir ve düzyazı alanında besleyen kaynaklar şunlardır: Kuran ve hadisler, dinsel bilimler (tefsir, kelam, fıkıh), İslam tarihi, tasavvuf, İran mitolojisi (Firdevsi’nin Şehname’si), peygamber ve evliya hikayeleri, çağın bilimleri (kimya, simya, hikmet, mantık, tıp, astronomi, musiki v.b.), Türk ulusal kültürü ve yerli malzeme (günlük olaylar, gelenek ve görenekler v.b.) divan edebiyatının dil, vezin, nazım biçimleri v.b. bakımından taşıdığı başlıca özellikler şu temellere dayanır:

+ Yorum Gönder