+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan edebiyatı Ürünleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan edebiyatı Ürünleri nelerdir
  divan edebiyatı Ürünleri nelerdir kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Divan edebiyatı Ürünleri nelerdir

  Kısaca Divan edebiyatı Ürünleri nelerdir  TEVHİT VE MÜNACÂT: Tanrının birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere tevhit, Tanrıya yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere de münacât denir. Daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.
  NAAT: Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiirlere denir. Bunlar da daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.
  MERSİYE: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlerdir. Genellikle terkib-i bent biçimiyle yazılmıştır. (Bu türün, Eski Türk Edebiyatı’ndaki adı sagu, Halk Edebiyatı’ndaki adı ise ağıttır).
  METHİYE: Bir kimseyi övmek için yazılan şiirlerdir. Bunlar da genellikle kaside biçiminde yazılmıştır.
  HİCVİYE: Bir kimseyi yermek için yazılan şiirlerdir.
  FAHRİYE: Şairlerin kendilerini övmek amacıyla yazdıkları şiirlerdir.

+ Yorum Gönder