+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Dilin Önemi Maddeler Halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Dilin Önemi Maddeler Halinde
  Dilin Önemi Maddeler Halinde

  DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta;
  Kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık;

  Milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese;
  Seslerden örülmüş muazzam bir yapı;

  Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.
  Dilin Özellikleri:

  1. Tabiilik
  2. Canlılık
  3. Millilik ve sosyallik
  4. Seslilik
  5. İttifak

  Dilin günlük hayattaki kullanımıyla, bilim, felsefe ve edebiyat eserlerinde kullanım farkı vardır. Dil metinlere göre farklı kullanımlar kazanır.
  Dil insanın kimliğidir.
  Dil, insanın anlatma yetisi çevresinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlı ve gelişmiş olanıdır. Her şeyden önce dil, iletişim, anlatma ve anlama aracıdır. İletişim birlikte yaşamanın temelidir. İletişim olmazsa insanlar bir araya gelerek toplum oluşturamazlar. Anlaşma olmadan toplumdan söz edilemez. Anlaşma için de anlatmaya ihtiyaç vardır. Anlaşma, anlatma, iletme bir bütündür.
  Dili olmayan varlıkların düşünceleri gelişmez. İnsan, iç dünyasını da ana dilinin imkanlarıyla şekillendirir. Çünkü insan; severken, nefret ederken, düşünürken kelimeleri kullanır. Onların sağladığı imkanlarla hisseder ve düşünür. İnsan dış dünyayı da dilin imkanlarıyla algılar ve sezer.
  Dil kültür taşıyıcısıdır. İnsan her türlü bilgi birikimini dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarır. Aynı dili konuşan insan toplulukları aynı ortak kültürü paylaşırlar.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Dil birliği bir milletin dini, dili, tarihi, kültürü ile iç içe gelir.Dil, Milletin manevi ve kültürünü muhafaza eder. Milleti birbirine bağlayan ve beraberlik ile bütünlüğü sağlayan en kuvvetli en güçlü bağdır dil.Dil insanlar arası duygu ve düşünceyi ortaya getiren bağdır.
+ Yorum Gönder


dilin önemi maddeler halinde,  dilimizin önemi madde madde