+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Risaletün-Nushiye hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Risaletün-Nushiye hakkında bilgi
  Risaletün-Nushiye hakkında bilgi


  Risalet-ün Nushiyye, Yunus Emre'nin Divanı'ndan sonra ikinci büyük eseridir. "Nasihatler Kitabı" anlamına gelen bu eser mesnevi biçiminde yazılmıştır. Risalenin sonunda yazıldığına göre "Söze tarih yedi yüz yediydi, Yunus canı bu yolda fidiydi." mısraından 1307 veya 1308 yılında yazıldığı tarih düşme sanatıyla belirtilmiştir.
  Aruz ölçüsü ile yazılmış şiirler 573 beyittir. Failatün failün ölçüsüyle yazılmış 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra, kısa bir düz yazı vardır. Arkasından ruh, nefis, kanaat, gazap, sabır, haset, cimrilik, akıl gibi konuların işlendiği destanlar gelir.Buradaki beyitler mefailün mefailün feulün ölçüsüyle yazılmıştır.

  Eserin toplam beş nüshası bulunmaktadır:


  • 1 Nüsha Fatih Kitaplığında,


  • 1 Nüsha Üsküdar Selimağa Kitaplığında,


  • 1 Nüsha Yahya Efendi Kitaplığında ,


  • 1 Nüsha Nur-i Osmani Kitaplığında


  • 1 Nüsha Taşbasması Nüsha

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Yunus Emrenin yazdığı Risaletün Nushiye Nasihat anlamına gelmekte ve mesnevi tarzında yazılmıştır.Bu kitapta en çok dikkat çeken hikaye insanların ateş, hava, su ve topraktan sonra ruhunda birleşmesi ile tamamlandığı hikayedir.
+ Yorum Gönder


risaletün nushiye hakkında bilgi,  yunus emre risaletün nushiyye hakkında bilgi