+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Hezliyat Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Hezliyat Ne Demek
  Hezliyat Ne Demek Kısaca


  Hezliyat, hezeliyat olarak da bilinir, divan edebiyatında, alaylı bir dille kaleme alınmış nazım türü. Genellikle kaba şakalara, taşlamalara ve sövgülere yer veren hezliyat, mübalağa sanatını temel almasıyla hicvi andırır. Hezliyatta zarif bir nükte ya da güzel bir mazmun bulunur. Konu şakayla karışık alaylı bir dille anlatılır. Bu türde çok yetkinleşen bazı divan şairleri özel hezliyat mecmuaları düzenlemişlerdir.

  Nev’izade Ataî, Bahayî-î Küfrî (ö. 1660), Hevâyî (ö. 1715), Kânî, Sürurî, Süleyman Faik (ö. 1837), Bayburtlu Zihni bu türün usta şairlerindendir. Tanzimat’tan sonra gelişme gösteren hezliyat, Cumhuriyet dönemi mizah dergilerinde de (örn. Akbaba, Karagöz) vazgeçilmez bir yer kazanmıştır.
 2. Acil

  Hezliyat Ne Demek isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder