+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Fuzuli'nin Şikayetnamesi... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Fuzuli'nin Şikayetnamesi...
  Fuzuli'nin Şikayetnamesi

  Şikayetnãme Fuzuli'nin en önemli eserlerinden biridir. Kanuni'nin Bağdat'ı fethinden sonra (1434) Fuzûlî padişaha kasideler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir. Maaşını alamayınca Şikayetnãme'yi yazmıştır.
  "Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar"
  sözü, Fuzûlî'nin zekasının yanında dönemin rüşvet sıkıntısını da apaçık ortaya koymaktır. Yıllardır dallarına güç katan bu sözün, yeşilleneciğini de söyleyebilmek zor değil.

  Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler. Eğerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar ama bütün sorduklarıma hal diliyle karşılık verdiler.
  Dedim: - Ey arkadaşlar, bu ne yanlış iştir, bu ne yüz asıklığıdır?
  Dediler: - Bizim adetimiz böyledir.
  Dedim: - Benim riayetimi gerekli görmüşler ve bana tekaüt beratı vermişler ki ondan her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığı ile dua kılam.
  Dediler: - Ey zavallı! Sana zulüm etmişler ve gidip gelme sermayesi vermişler ki, daima faydasız mücadele edesin ve uğursuz yüzler görüp sert sözler işitesin.
  Dedim: - Beratımın gereği niçin yerine gelmez?
  Dediler: - Zevaittir, husulü mümkün olmaz.
  Dedim: - Böyle evkaf zevaidsiz olur mu?
  Dediler: - Asitanenin masraflarından artarsa bizden kalır mı?
  Dedim: - Vakıf malın dilediği gibi kullanmak vebaldir.
  Dediler: - Akçamız ile satın almışız, bize helaldir.
  Dedim: - Hesaba alsalar bu tuttuğunuz yolun fesadı bulunur.
  Dediler: - Bu hesap, kıyamette sorulur.
  Dedim: - Dünyada dahi hesap olur, haberin işitmişiz.
  Dediler: - Ondan dahi korkumuz yoktur, katipleri razı etmişiz.
  Gördüm ki sualime cevaptan başka nesne vermezler ve bu berat ile hacetim kılmağın reva görmezler, çaresiz mücadeleyi terk ettim ve mey'us ü mahrum guşe-i uzletime çekildim.
 2. Zarafet
  Üye

  Fuzuli Hakkında Kısa Bilgiler

  -1480'de Kerbela'da doğdu. 1556'da yine burada öldü.
  -Yalnızca yaşadığı yüzyılın değil, Divan şiirinin en büyük ustalarındandır.
  -Arapça, Farsça ve dönemin bütün bilimlerini öğrenmiştir.
  -Türkçe şiirlerini Azeri şivesiyle yazmıştır.
  -Gazelleri ve "Leyla vü Mecnun" mesnevisiyle haklı bir şöhret kazanmıştır.
  -Bir naat olan "Su Kasidesi" de çok beğenilen şiirlerindendir.
  -Şiirlerinde coşkulu bir lirizm vardır.
  -Tasavvuftan etkilenmesine karşın, Tasavvuf şairi değildir.
  -Dili diğer Divan şairlerine göre daha sadedir.
  -Şiirin temeli bilim, özünün sevgi olduğuna inandı.
  -Fuzuli'ye göre gerçek varlık Allah'tır.
  -Hamse sahibi şairlerdendir

+ Yorum Gönder