+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Harput Artukluları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Harput Artukluları
  Harput Artukluları (1185 - 1233)

  Artuk Beyin torunu Belek bin Behram, 1112 yılında, Harput ve Palu’ya hakim olarak, bölgede kendi beyliğini kurmuştu.
  Amcaları Sökmen ve İlgazi ile birlikte, bütün ömrünü haçlılarla mücadeleye harcayan Belek Bey'in gösterdiği kahramanlık, İslam âleminde destanlaşmıştır. Belek Bey, 6 Mayıs 1224’de muhasara altında tuttuğu Menbiç kalesinden atılan bir okla şehid edildi.

  Belek Beyin ölümünden sonra Harput, 1185 yılına kadar Hısnkeyfa Artuklularının idaresi altında kaldı. Bu tarihte Artuklu hükümdarı Nureddin Muhammed’in ölümü üzerine oğulları arasında başgösteren saltanat mücadelelerinde, İkinci Sökmen, hakimiyeti ele geçirdi. Bu durum üzerine, diğer oğlu İmadeddin Ebu Bekr, Harput ve çevresine hakim olarak, beyliğini ilan etti. Ebu Bekr, 1204 yılında ölünce, yerine Nizameddin İbrahim geçti. Nizameddin İbrahim’in ölümünden sonra, Harput Artukluları, Eyyubîlere tabi oldular. 1185 yılında ise, Anadolu Selçuklu Devleti kumandanlarından Kemaleddin Kayar, Eyyubîleri, Harput civarında bozguna uğrattıktan sonra, şehri alarak Artukoğulları Beyliği Harput şubesine son verdi.
 2. Zarafet
  Üye

  Harput, 19. yüzyıla değin Doğu Anadolu’ nun başlıca kültür merkezlerinden biridir. Mardin Artuklularından İmadeddin Ebu Bekir Harput Artukluları Beyliği'ni kurdu Artuklu Beyliği Harput bölgelerinde hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir. Harput kolunun kurucusu Mardin Artuklularından Melik İmameddin Ebubekir'dir.
+ Yorum Gönder


harput artukluları