+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Tanzimat Fermanı Edebiyat İlişkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı Edebiyat İlişkisi
  Tanzimat Fermanı Edebiyat İlişkisi


  Tanzimat Fermanı Edebiyat İlişkisi Nedir?

  Karahanlıların Müslüman olmasıyla edebiyatımız yeni bir eser kazanmıştır. Yeni bir dönemde yeni bir eser. Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle Arapça ve Farsça dilimize yerleşmiş, doğal olaraktan yeni türler ortaya çıkmıştır. Ağıt, koşma, türkü, gazel, mesnevi bu dönemin eserleridir. Anlaşılacağı gibi toplumun geçireceği her yeni evre edebiyatı doğrudan etkiler.

  Aynı durum Tanzimat fermanında da gerçekleşmiştir. Tanzimat fermanı ile Tanzimat edebiyatı aynı zamanda olmamamıştır. 1839 yılında Tanzimat fermanının halka ilan edilmesiyle Osmanlı devleti aydınlarının yönü doğudan batı uygarlığına çevrilmiştir. Böylece Türk aydını batıyı tanıma fırsatı bulmuştur. Tanzimat edebiyatının oluşması için gereken hazırlık dönemi başlamıştır.

  Tanzimat edebiyatı 1860 yılında tercüman-ı ahval gazetesinin çıkarılması ile resmen başlamıştır. Türk edebiyatı artık batı etkisi altında gelişmektedir. Bu dönemde roman, öykü, tiyatro, gazete gibi yeni türlerin ilk örnekleri edebiyatımıza girmiştir.
  Sonuç olarak karahanlıların Müslüman olmasıyla Tanzimat fermanının ilan edilmesi toplumsal bir olaydır. Fakat edebiyatın sosyal hayatla doğrudan bir ilişkisi olduğu için her yeni olayın ve değişikliğin edebiyatımızı etkilememesi mümkün değildir
 2. Ziyaretçi

  eyw ödev için çok yardımcı oldun kardeşim teşekkürler.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendinin birlikte çıkardıkları İlk özel gazeteTercüman-ı Ahval Tanzimat edebiyatının başlangıcı olmuştur
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Tanzimat fermanı

  Tanzimat FermanıTanzimât (تنظيمات ) Fermânı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î 3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştirFermanda yer alan genel konularTüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (Hukuk devleti özelliğini yansıtır),Vergide adalet,Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,Rüşvetin ortadan kaldırılması,Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine ön ayak olmuştur. Tanzimat Fermânı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 - 22 Kasım 1876) olarak anılır.İlân nedenleriMısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almakAvrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemekFransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmakGayrimüslimleri devlete bağlamak


+ Yorum Gönder


tanzimat fermaninin edebiyatla ilgisi,  tanzimat fermanı edebiyat ilişkisi,  tanzimat fermanının edebiyatla ilişkisi,  tanzimat fermaninin edebiyatla ,  tanzimat fermaniyla edebiyatin iliskisi,  tanzimat fermaninin edebiyatla iliskisi