+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Tarihte Türk ırkı hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tarihte Türk ırkı hakkında bilgiler
  Tarihte Türk ırkı hakkında bilgiler

  Tarihte Türk ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır Çin,Latin ve Grek kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir edilmişlerdir Bunun sebebi ise Türklerin tarih boyunca en çok temasının Mogollar'la olmasıdır Moğol kitleleri yıllarca Türklerin idaresinde yaşamış,göçlere,savaşlara Türklerle beraber katılmışlardır Bunun sonucunda bu kaynaklar Türk ile Moğol tipini birbirine karıştırmıştır

  Son yarım asır içinde yapılan ilmi çalışmalar ve araştırmalar sonucu Türklerin beyaz ırka mensup bulundukları, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan "Europid" adı verilen grubun "Turanid" tipine mensup bulundukları anlaşılmıştır Kafa yapıları Brakisefal (yuvarlak kafalı)dır Türklerin kendilerini başta "Mongolid" Moğollar olmak üzere diğer topluluklardan ayıran antropolik çizgilere sahip oldukları tespit edilmiştir Türklerin hakim vasfı beyaz renk,düz burun,değirmi çene,hafif dalgalı saç,orta gürlükte sakal ve bıyıktır

  nemutluturkum.jpg

  Turan tipine örnek olan Orta Asya, Maveraünehir ve diğer Yakın Doğu Türkleri beyaz tenli ,koyu parlak gözlü, değirmi yüzlü,endamlı,sağlam yapılı erkek ve kadınları ile Ortaçağ kaynaklarında güzelliğin timsali olarak gösterilmiş hatta İran edebiyatında Türk sözü "Güzel İnsan" manasında kullanılmıştır Tevrat'ta nakledilen bir rivayette ise Türk soyunun Ham ve Sam'dan değil, Yafes'den türemiş olarak beyaz ırktan geldiği gösterilmiştir 2. Meryem
  Bayan Üye

  bir desten var ordan çıktık dayanağımız orası olarak görülüyor kimileri kızılderelilere bile dayandığımızı söyler bunun yanında latin olduğumuz da söyleniyor
+ Yorum Gönder