+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Bugut anıtının üzerindeki bozkurt kabartması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bugut anıtının üzerindeki bozkurt kabartması
  Bugut anıtının üzerindeki bozkurt kabartması

  Türklerle ilgili en eski tarihi belge, 1956 yılında Moğolistan'da Selenga Irmağı kıyılarında bulunan "Bugut Yazıtı"dır.

  Bugut Anıtı, Mahan Tigin adlı bir Türk şehzadesine aittir. Mahan Tigin, Kök Türk Kağanlığı'nın ilk hükümdarı olan Bumin Kağan'ın oğludur ve Bumin Kağan'dan sonra 553-572 yılları arasında Kök Türk tahtına çıkan Mukan Kağan'ın da inisi yani küçük kardeşidir.

  Bütün Türk yazıtlarında olduğu gibi bu yazıt da bir kaplumbağa üzerine dikey olarak konulmuş bir dikilitaşın üzerine yazılmıştır. Çin kozmolojisine ait bu simge "dünya" demektir. Metin, her biri 1,20 metre boyunda üç yüzey üzerine ustaca yazılmış, 29 satırlık, yıpranmış bir metindir. Türkçe değil, Soğdcadır. Dördüncü yüzeyde ise henüz çözülememiş Sanskritçe bir metin vardır.


  Bu anıt Türk kültür ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Anıtta, Bozkurt Destanı konu olarak yer almaktadır. Bugut Anıtının Soğdça yazılmış bölümünün üzerinde Bozkurt Destanı olarak bilinen efsanenin kabartması bulunur. Sağ bölümü kırılmış olan bu kabartmanın geriye kalan bölümünde bir Bozkurttan süt emen, elleri kesik bir çocuk tasvir edilmiştir.

  bugut-bozkurt.jpg

  Bozkurt Destanı'nın Eski Türkçe metni elimizde yoktur. Bu efsane, 629 yılında tamamlanmış olan ve 556-581 yılları arasındaki olayları anlatan Chou-shu adlı Çin kronigine, çok yaşlı bir Türk'ün verdiği bilgilere dayanılarak kaydedilmiştir. Bu Çin kroniginde de kayıtlı olan Bozkurt Destanı ayrıca,Çin hanedanlarından Sui sülalesinin resmi tarihinde de kayıtlı durumdadır. 2. Fatma
  Administrator

  Bugut anıtı Türk kültüründe önemli bir yere sahip. Bugut anıtında, ergenekon destanın kabartaması bulunur.
+ Yorum Gönder


moğolistandaki türk anıtları,  bugut yazıtları ve bozkurt destanı