+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Tarih boyunca türk kültürü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Tarih boyunca türk kültürü
  Tarih boyunca türk kültürü

  Türk kültürü hakkında bilgi
  tarih-boyunca.jpg

  Türk kültürünün ocağı yani ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya'dır.

  Bu bölge; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar, doğuda Kingan Dağları ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir bölgedir.Türkler, çeşitli bölgelere göç etmişlerdir.


  Bu göçler sonucunda Türk boylarının önemli bir bölümü Anadolu'ya gelmiş ve yeni kültürlere komşu olmuşlardır.Bu kültürler; İslâm kültürü, Yunan kültürü ve
  İran - Pers kültürüdür.  Türkler, tarih boyunca asla esaret altında yaşamayı kabul etmemiş ve 16 bağımsız devlet kurmuş bir millettir.Türklerin İslâmiyet ile şekillenen karakterinin en dikkat çeken özelliği, haksızlığa ve zulme karşı olan tepkisidir.Türk halkı, tarih boyunca birçok imparatorluklar ve süper devletler kurmuş, üç kıtaya nizam vermiştir.  Tarih sahnesinde Müslüman Türkler hemen her dönemde, yönetici vasıflarıyla boy göstermişler, adaletli ve merhametli yönetimleriyle örnek teşkil www.alasayvan.net etmişlerdir. Farklı kültürlere ve inançlara sahip, farklı dilleri konuşan birçok milleti aynı bayrak altında ve büyük bir hoşgörü çerçevesinde sevgi ve saygı hudutları içinde yaşatabilmişlerdir.  Orta Asya'daki göçebe hayat tarzından kalma Türk kültür simgelerini günümüzde de görmek mümkündür. Çadır, at, halı ve kilim dokumacılığı o dönemlerden günümüze ait simgelerdir. Ancak daha sonraları Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç eden Türkler yerleşik hayata geçerek şehirler ve devletler kurmuş ve yerleştikleri bölgelerde pek çok sanat eserleri yapmışlardır.Köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, camilere yüzyıllar öncesinde yapılmış eserlere günümüzde de rastlanabilmektedir  TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

  Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür.
  Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır.
  Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmış
  Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle birçok
  kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir. 2. Meryem
  Bayan Üye

  Türk sözcüğü; güç, kuvvet, güçlü, kuvvetli, cesur, türeyen, çoğalan anlamlarına gelmektedir. Tarihte Türk adıyla adlandırılan ilk devlet “Gök-Türk Devleti” olmuştur
+ Yorum Gönder