+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Tarih Kurumunun görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk Tarih Kurumunun görevleri nelerdir
  Türk Tarih Kurumunun görevleri nelerdir

  Madde 55- Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Türk Tarih Kurumu'nun görevleri şunlardır:
  a- Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımlamak,

  b- Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,

  Türk Tarih.jpg
  c- Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,

  d- a, b ve c bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak, Türk tarihi ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,

  e- Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,

  f- Milli varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihi araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plân ve programlarını yapmak,

  g- Amaç ve görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Türk ve Türkiye tarihi üzerine çalışan araştırma ve yayın yapan kurum ve kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,

  h- Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

  ı- Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek 2. Zahra
  Üye

  Türk Tarih Kurumu Atatürk tarafından Tarihi Tetkik kurumu olarak açılan daha sonra ismi Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilen kurumdur. Bu Kurumun amacı Tarih te yaşanmış olup bundan sonra da yaşanıp tarih sayfalarında görünecek olan olayların incelenip doğru şekliyle nakledilmesidir.
+ Yorum Gönder


türk dil kurumunun kurulması,  türk tarih kurumu ve türk dil kurumunun görevleri