+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Varlık felsefesi ontolojisi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Varlık felsefesi ontolojisi hakkında bilgi
  Varlık felsefesi ontolojisi hakkında bilgi

  Varlık felsefesi ontolojisi hakkında bilgi1.jpg.


  “Eğer büyüklere, “Güzel bir ev gördüm, kırmızı tuğlalı; pencerelerinden sardunyalar sarkıyor, damında ise kumrular var,” derseniz, nasıl bir evden sözetmekte olduğunuzu bir
  ,

  türlü anlayamazlar. Ne zaman ki onlara, “yüz milyonluk bir ev gördüm.” Dersiniz, işte o zaman size, “Oo, ne kadar güzel bir evmiş!” derler gözlerini koca koca açıp.

  Aynı şekilde onlara, “Küçük prensin güler yüzlülüğü, tatlılığı ve bir koyun istiyor olması, onun var olduğunu gösterir. Birisi bir koyun istiyorsa, bu onun varlığının kanıtıdır,” derseniz size inanmazlar dalga, geçerler. Ama onlara, “Küçük prensin geldiği gezegenin adı Asteroid B-612’dir,” derseniz, işte o zaman size inanıverirler ve sıkıcı sorular sormazlar.”

  Küçük Prens /Antoine de Saint Exupéry / Çev: F.Erdoğan / Mavibulut yay.
  “Birisi bir koyun istiyorsa, bu onun varlığının kanıtı mıdır?” “Büyükler” gibi bakarsak biz de, ölçüp-biçtiğimiz, maddi olarak fiyatlandırıp, adlandırdığımız şeyler
  ,

  mi vardır sadece? Küçük prens var mıdır ya onun gezegeni Asteroid B-612?

  Var olmak nedir? Varlık nedir? Belki de şimdiye kadar hiç üstünde
  ,

  düşünmediğimiz, aklımıza bile hiç gelmemiş, şimdi de yüzümüzde alaycı bir gülümsemeye yol açan sorular. Gerçekten de nedir şu varlık dediğimiz şey? Acaba yalnızca uzay ve zaman içinde yer alan maddi-fiziksel varlıklar mı vardır? Yoksa bu varlıkların yanısıra tinsel-düşünsel varlıklar da var mıdır? Eğer her iki türden varlık varsa bunlar arasındaki ilişki nasıl kurulmaktadır? Ne türden olduğunu kabul edersek edelim, bu varlık türünün temel özellikleri nelerdir? Hareket, oluş, değişme vb. de bir varlık mıdır?

  Yukarıda örneklediğimiz soruları sorup bunlara yanıt arayan, başka deyişle varlığı kendisine konu edinen felsefe dalına varlık felsefesi(ontoloji) denir.
  FELSEFE TARİHİNDEN VARLIĞA İLİŞKİN BİR KARŞITLIK
  HERAKLEİTOS- PARMENİDES KARŞITLIĞI
  Miletosluların doğa felsefeleri, Herakleitos’a geldiğinde, “varlık oluştur” düşüncesiyle varlığın inkarı ile sonuçlanır. Herakleitos kendinden önceki doğa filozoflarından farklı olarak varlığı bir oluş olarak görür. O aynı zamanda zıtlıkları da sever, onları zorunlu görür; çünkü oluş ancak onunla mümkündür.

  Zıtlar aynı zamanda çokluk demektir. Bu çokluk
  ,

  aynı zamanda bir birliğe dayanır. Çokluk olmadan birlik, birlik olmadan çokluk olmaz.

  Evren bir ve çoktur.Birliği meydana getiren, çokluğun zıtsal gerilimidir. Gerilim ortadan kalkarsa birlik bozulur. Yay ve kiriş arasında bir gerilim vardır örneğin, bu gerilim ortadan kalkarsa yay da bozulur.

  Herakleitos’a göre her şey akar. Varlık oluştur.

  Parmenides’e geldiğimizde ise, oluşun inkarı ile karşılaşırız.

  Herakleitos için hareket ve değişme olanaklı tek gerçeklikti; Parmenides içinse hareket olanaksızdır. Gerçeğin tümü tek ve hareketsiz bir maddeden oluşmaktadır.

  Değişmek O’na göre “var olmayan haline gelmek” anlamına gelir. Var olana, var olmayan demektir bu. Var olanın

  ,
  bir şey olmaması da olanaksızdır; çünkü “olmamak” varlıktan çıkmak anlamına gelir.

  Parmenides’e göre, O vardır, varlık vardır.

  Boşluk da yoktur. Boşluk, varolanın var olmadığı yerdir.

  Varolan herşey değişmez ve devinimsiz bir madde
  ,

  kütlesi olmalıdır. O, ebedi ve değişmez bir durgunluk içinde her zaman kendi kendisiyle aynı kalır. Görüp duyduklarımız bir yanılgıdan ibarettir.

  Doğruya duyular değil akıl ulaşır. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Felsefe, varlığın var olup olmadığını eğer varsa nasıl varolduğu sorgular. Varlık felsefesinin soruları, öz ile oluş nedir bu gibi sorular varlık felsefesinin temel sorularıdırlar. Varlık felsefesinin oluşumu 17. y.y. la kadar Wolf a dayanmaktadır.
+ Yorum Gönder