+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Varlık maddedir materyalizm hakkında kısaca bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Varlık maddedir materyalizm hakkında kısaca bilgi
  MATERYALİZM


  Varlık maddedir materyalizm hakkında kısaca bilgi1.jpg.


  Materyalizm, varlığın esas olarak maddi yapıda olduğunu veya var olan her şeyin maddeye indirgenebileceğini ileri süren görüşe denir.

  DEMOKRİTOS VE ATOM ÖĞRETİSİ
  Demokritos(M.Ö 420 dolayları), atomcu materyalizmin temsilcisi olarak bilinir. Atomcu görüş daha sonra, Epikuros, Lucretios ve Yeniçağ başlarında Gassendi tarafından sürdürülmüştür.

  Demokritos’a göre varlığın en küçük yapıtaşı atomdur. Atomlar, herşeyin kendisinden geldiği, bölünemez ve maddi yapıda varlıklardır. Atomlar farklı büyüklük ve şekillerde olup boşlukta hareket
  ,

  ederler. Aynı türden atomlar biraraya gelip varlığı oluştururlar. Canlı veya cansız, maddi veya düşünsel her şey atomlardan meydana gelmişlerdir. Ruh da maddeye indirgenebilir. Atomların hareketleri mekanik bir zorunluluk içinde gerçekleşir.

  DEMOKRİTOS (M.Ö. 420-)

  “Bir-şey kadar hiç-birşey de vardır. (Kosmosun kuruluşunda) bütünden her
  ,

  çeşit atom şekillerinden kurulmuş bir kasırga ayrıldı. Bu sırada atomlar çepeçevre serpildiler. (bu olurken “benzerler benzerlere” kanunu etkisini gösteriyor) zira güvercinlerle güvercinler, turnalarla turnalar arasında ve öteki hayvanlarda da olduğu üzere canlı varlıklar da aynı soydan canlı varlıklara yoldaş oluyorlar. Cansızlarda da bu böyledir; bunu kalburlanan tohumlarda, dalgaların sürüklediği taşlarda da görmek mümkündür. Orada kalburun kasırgasıyla ayrı ayrı olarak, mercimekler mercimeklerin, arpa taneleri arpaların, buğday taneleri buğdayların yanına sıralanırlar, burada ise dalgaların hareketiyle uzunca taşlar uzuncaların bulunduğu yere, yuvarlaklar yuvarlakların yanına itilir, sanki nesnelerdeki benzerlikte birleştirici bir şey varmış gibi. (Atomlardan kurulmuş) bir takım hayaller insana sokulurlarmış;” ANTİK FELSEFE / Walter Kranz / çev. S.Baydur

  “İnsan hayvandan bilinciyle, diniyle veya aklınıza gelen herhangi bir başka şeyiyle ayrılabilir. Ama insanın kendisi, geçim araçlarını üretmeye başlayınca kendisini hayvandan ayırt eder; bu gelişmeyi de insanın fiziksel yapısı koşullar. Geçim araçlarını üretmekle insanlar, dolaylı olarak , maddi yaşamlarının ta kendisini üretiyorlar demektir.  Düşüncelerin, anlayışların, bilincin üretilmesi, başlangıçta, insanların
  ,

  maddi etkinlikleri ve maddi ilişkileriyle tümüyle içiçedir; gerçek yaşamın dilidir bu üretim. Kavrama , düşünme ve insanlar arasındaki düşünsel ilişki, bu aşamada, insanların maddi davranışlarının doğrudan ürünü olarak belirir 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Materylizm herşeyin maddeden oluştuğunu bilinç dahil olmak üzere tüm herşeyin maddelerin birleşimi ve etkileşimi sonucu oluştuğunu savunan bir düşünce sistemidir ve bunlar hiçbir Metafiziksel kavram kabul etmezler.
+ Yorum Gönder


atom nedir