+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda TBMM arap harflerini hangi tarihte yasaklamıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  TBMM arap harflerini hangi tarihte yasaklamıştır
  TBMM arap harflerini hangi tarihte yasaklamıştır?

  Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Bu yasayla o güne kadar kullanılan Osmanlı Alfabesi'nin yerine, Latin Alfabesi'nin Türkçeye uyarlanmış bir biçimi kabul edildi. 2. Meryem
  Bayan Üye

  1928'yılında latin harflerinin alınması sırasında izinsiz olarak okul ya da kurs açılarak arapça öğretilmesi yasaklandı. bu yaklaşım, aynı yıl"devletin bir dini olduğu maddesinin anayasa'dan çıkarılmasıyla" devam etmi,ştir
+ Yorum Gönder