+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Büyük selçuklu devletinin siyasi ve kültürel yapısı nasıldır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Büyük selçuklu devletinin siyasi ve kültürel yapısı nasıldır?
  Büyük selçuklu devletinin siyasi ve kültürel yapısı

  Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet

  Devlet Teşkilatı
  Selçukluları meydana getiren Oğuzlar, Orta Asya’dan Maveraünnehir ve Horasan’a gelince bütünüyle İslamiyet’i kabul ettiler Müslüman olmalarıyla eski bozkır kültürünün İslam’a aykırı olmayan müesseselerini sentezleştirdiler Türk Devlet geleneğinin esasını teşkil ettiği Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Sâmânlı, Gazneli ve Abbasî devletleri teşkilatlarından geniş ölçüde faydalanmış ve bunları kendi bünyesinde mükemmel bir surette uygulamıştır

  Hükümdar
  Töre ve müesseselerin tanıdığı haklarla devletin tek hakimidir Sultan unvanlı hükümdarlara genellikle Sultanülâzam denilirdi Türklerdeki Hakan veya Kağan, batıdaki imparator kelimesinin karşılığıdır Sultan, Türkçe adının yanında İslamî ad da taşırdı Halife tarafından künye ve lakap da verilirdi Sultan, merkezde oturur, ülke toprakları hanedan mensuplarınca idare edilirdiMerkeze bağlı beylik ve atabeglikler vardı Sultanın hakim olduğu ülkelerde adına hutbe okunur ve para basılırdı Fermanlara ve dîvanın kararlarına büyük sultanın imzası yerine tuğra çekilip, tevkiî (nişan) yazılır ve emir ondan sonra yürürlüğe girerdi Harplerde ve devlet ileri gelenleriyle yaptığı seyahatlerde, hakimiyet işareti olarak, başının üstünde atlastan veya altın sırmalı kadifeden yapılmış çetr (hükümdar şemsiyesi) tutulurdu Çetre, sultanın ok ve yaydan meydana gelen armaları işlenirdi Hükümdarlık sarayının kapısında veya saltanat çadırının önünde, namaz vakitlerinde, günde beş defa nevbet (mehter) çalınırdı Sultan, haftanın belirli günlerinde devlet ileri gelenleriyle yüksek mevkili memur ve kumandanları huzuruna kabul edip, ülke meselelerini görüşür ahalinin halinden haberdar olurdu

  Saray Teşkilatı
  Sarayda sultanın ailesi ve maiyeti otururdu Saray teşkilatı ve teşrifatçılık, önceleri Oğuz töresine göre yapılırken, sonraları İslamî hüviyet kazandı Sarayda, sultanla dîvanlar arasındaki irtibatı Hâcibü’l-hacib denilen Hâcib sağlar; örfî meselelerin hallinde kadıya da yardımcı olurdu Hâcibler, sultanın güvendiği kişiler arasından seçilirdi

  Emîr-i Candâr
  Saray muhafızlarının başı olup, maiyetindeki hassa birlikleriyle sarayın ve sultanın emniyetini sağlamakla görevliydi Silahdar, merasimlerde sultanın silahlarını taşırdı ve silahhanedeki muhafızların âmiriydi

  Emîr-i Alem
  Sultanın “Rayet-i Devlet” denilen bayrağını, saltanat sancaklarını taşımak ve muhafaza etmekle görevliydi Emîr-i alemin maiyetinde alemdarlar vardı Yasacı, bayrak ve nevbet takımını muhafaza ve idare ederdi

  Câmedâr
  Sultanın elbiselerinin muhafızıydı Emîr-i meclis, sultanın ziyafetlerini hazırlatıp, teşrifatçılık yapardı Emîr-i Çeşnigîr, sultanın yemeklerini hazırlayan ve sofra hizmetlerini yapan çeşnigirlerin amiriydi Şerabdar-ı has, sultanın şerbetlerini hazırlamakla, haftanın belirli günlerinde toplanan mecliste ve yemeklerde hizmetle görevliydi Serhenk (Çavuş), törenlerde ve sultanın seyahatlerinde yol açardı Ayrıca, Abdâr, Emîr-i Âhur, Üstadüddâr, Vekîl-i Has, Emîr-i Şikâr, Bazdâr ve Nedimler de sarayda vazifeli kişiler arasındaydı 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Bir Türk devleti olan Selçuklu Devleti, Selçuk Bey tarafından Bağdatta temelleri atılmış ve Bağdat Başkent yapılmıştır. Bu devletin yapılanması kendisinden önceki Türk devletlerinin yapısına çok benziyordu.
+ Yorum Gönder


büyük selçuklu devletinin kültürel yapısı,  büyük selçuklu devleti kültürel yapısı,  büyük selçuklu devletinin coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri,  büyük selçuklu devletinin siyasi yapısı,  büyük selçuklu devletinin siyasi özellikleri,  büyük selçuklu devletinin kültürel özellikleri